Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2383944
Đang online: 3
Công bố đường dây nóng tiếp nhận, phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông
Đăng ngày: 15/05/2013

Hiện nay, đất đai đang là một vấn đề nóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung. Để giải đáp một số vấn đề liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Chúng tôi xin trích lược, tổng hợp nội dung phỏng vấn ông Lê Mỹ Liên – Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ngãi tại Chương trình tiếng nói người trong cuộc .

PV: Thưa ông Lê Mỹ Liên, mới đây Bộ Tài nguyên – Môi trường và tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo phải cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDDDD) các loại trong năm 2013. Vậy qua một năm triển khai trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Mỹ Liên: Sau khi Chỉ thị 1474 ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Sở TNMT đã tham mưu UBND tỉnh quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị nói trên. Qua 1 năm triển khai thực hiện với sự nỗ lực của các cấp, các ngành thì việc cấp GCNQSDĐ, sở hữu nhà đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể đã cấp GCNQSDĐ, sở hữu nhà đối với hộ gia đình cá nhân lũy kế từ trước tới nay là 820.700, với tổ chức là 4.833 tờ. Diện tích cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức không tương xứng là do toàn bộ diện tích của rừng phòng hộ chưa được cấp GCN vì diện tích được cấp 140.000 ha mà giấy GCN chỉ 100 giấy nên không tương xứng.

PV: Chúng tôi được biết là so với yêu cầu đặt ra thì tỷ lệ cấp GCNQSDĐ theo phương án 769 của UBND tỉnh vẫn cò rất thấp, vậy nguyên nhân do đâu, thưa ông?

Ông Lê Mỹ Liên: Phương án 769 của UBND tỉnh ban hành năm 2010 đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2013 hoàn thành việc cấp GCN quyền sử dụng đất cho các tổ chức. Tuy nhiên, đến nay chỉ đạt 67,5% vì:

+  Các tổ chức sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ của mình về việc kê khai đăng ký để cấp GCNQSDĐ như các Hợp tác xã, các cơ sở tôn giáo, các công trình phúc lợi công cộng đồng thời các ngành cũng thiếu quan tâm đến các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất.

+ Bộ máy cán bộ làm công tác cấp GCNQSDĐ ít, trong khi đó số lượng công việc nhiều nên tiến độ chưa đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó việc cấp GCNQSDĐ cần có sự xác nhận của UBND các xã, phường trong đó cán bộ địa chính làm tham mưu.

+ Cán bộ địa chính còn đảm nhận nhiều công việc dẫn đến việc phối hợp chưa chặc chẽ.

+ Phần lớn các hồ sơ còn tồn tại chưa cấp GCN còn nhiều khó khăn, vướng mắc vì chưa có giấy tờ hoặc đã có nhưng trong quá trình sử dụng có nhiều biến động lớn chính vì thế cần có nhiều thời gian, công sức giải quyết các khó khăn, vướng mắc đó mới có thể cấp giấy chứng nhận  được.

+ Diện tích đất rừng phòng hộ chưa được cấp giấy chứng nhận: việc này UBND tỉnh đã giao Sở TNMT làm chủ dự án để đo dạc và cắm mốc tạo cơ sở làm giấy chứng nhân và hiện nay Sở NN&PTNT đang hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở TNMT cấp giấy chứng nhận.

PV: Hiện việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân mới chỉ đạt 85,5% tổng giấy chứng nhận cần cấp, tổ chức cần cấp là 76,5% tổng số giấy chứng nhận cần cấp, liệu chúng ta có cơ bản hoàn thành trong năm 2013 được hay không?

Ông Lê Mỹ Liên: Theo chỉ đạo của cấp trên, Nghị quyết Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TNMT và UBND tỉnh về việc cấp GCNQSDĐ năm 2013 phải cơ bản hoàn thành, việc thực hiện chỉ đạo này nếu không có sự quyết tâm phấn đấu thì rất khó. Chính vì vậy, số GCN còn lại đa số gặp khó khăn trong khâu hoàn thiện hồ sơ nên UBND cần tỉnh chỉ đạo giao các cấp, các ngành triển khai thực hiên một cách đồng bộ, phối hợp cả một hệ thống chính trị và có cả một lộ trình để giải quyết. Tôi tin tưởng rằng với sự quyết tâm, đồng bộ của cả hệ thống chính trị thì sẽ đạt được tiến độ đã đề ra.

PV: Đến năm 2013, tỉnh ta không hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ, quyền Sở hữu nhà thì trách nhiệm thuộc về ai, thưa ông?

Ông Lê Mỹ Liên: Việc cấp GCN lần đầu được cơ bản giải quyết hoàn thành. Việc cấp GCN đối với các tổ chức thì Sở TNMT chịu trách nhiệm, đối với hộ gia đình là UBND các huyện và Thành Phố. Đồng thời, Sở TNMT cũng có trách nhiệm trong việc đôn đốc, nhắc nhở UBND các huyện, Thành phố trong việc cấp GCN cho các hộ gia đình, cá nhân. Còn các tổ chức thì trước hết là các tổ chức sử dụng đất và các ngành liên quan, đối với Sở TNMT phải đôn đốc, kiểm tra các cơ sở, tổ chức.

 PV: Mặc dù ngành đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc cấp GCNQSDĐ các loại nhưng trên thực tế thì các văn bản này ít tới được các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đơn cử như việc làm sổ đỏ cho các tổ chức, cơ quan nhà nước hiện rất chậm, ngành có biện pháp gì xử lý, thưa ông?

 Ông Lê Mỹ Liên: Việc đăng ký kê khai để cấp GCNQSDĐ là nghĩa vụ của các tổ chức. Trong khi, các tổ chức này thường không thấy nhu cầu chỉ thấy khi mình có đầu tư nâng cấp hoặc có nhu cầu giao dịch thì mới tiến hành làm hồ sơ, thủ tục. Đây là vấn đề bức xúc và làm ảnh hưởng đến việc quản lý đất đai của nhà nước. Đối với các cơ quan hữu quan trên địa bàn có vướng mắc thì cần phối hợp chặc chẽ để giải quyết, trường hợp các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành thì trách nhiệm này cũng thuộc các ngành chủ quản quan tâm chỉ đạo. Sở TNMT đã cử cán bộ văn phòng đăng ký xuống trực tiếp phối hợp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Đối với các trường hợp chai ỳ chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản đồng thời tìm ra nguyên nhân và lý do không thực hiện để báo cáo UBND tỉnh và căn cứ vào quy định để xử lý.

PV: Thưa ông! Lâu nay người dân cũng như các tổ chức kêu ca, phiền hà về thủ tục cấp GCN quá rườm rà, phiền toái, thậm chí không loại trừ khả năng tiêu cực. Đây là nguyên nhân dẫn tới việc cấp GCNQSDĐ các loại đạt thấp?

Ông Lê Mỹ Liên: Chúng tôi cũng thấy rằng có những tồn tại yếu tố chủ quan như sau:

+ Lực lượng làm công tác này tại các địa phương còn ít trong khi đó nhu cầu khối lượng công việc nhiều.

+  Năng lực của những cán bộ trực tiếp làm công tác cấp GCN đất còn hạn chế do đó khi tiếp nhận hồ sơ qua cơ chế 1 cửa không lường được hết những khó khăn, vướng mắc và những phát sinh đến khi thẩm định hồ sơ thì mới thấy rằng còn thiếu một số thủ tục nên yêu cầu dân đi nhiều lần để bổ sung.

+ Một số bộ phận người dân chưa am hiểu được hết trình tự thủ tục cấp GCNQSDD và ngại giao tiếp với các cán bộ trực tiếp phụ trách mà qua các bộ phận trung gian.

Chính các vấn đề trên làm ảnh hưởng đến việc cấp GCNQSDĐ

PV: Được biết số diện tích đất còn lại đa phần có nguồn gốc phức tạp, qua nhiều đời sử dụng, thậm chí là có tranh chấp nên cần thời gian xác minh, ngành có giải pháp gì để đẩy nhanh cấp GCNQSDĐ số diện tích này, thưa ông?

Ông Lê Mỹ Liên: Giải quyết số diện tích đất còn lại là rất khó, tuy số lượng không nhiều nhưng số diện tích này là diện tích còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Để thực hiện được việc này UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp cần tập trung giải quyết. Một số giải pháp sau:

+Thống kê, rà soát, phân loại các hồ sơ có khó khăn, vướng mắc để chúng ta tập trung tháo gỡ, trường hợp không có vướng mắc thì cấp ngay GCNQSDĐ.

+  Những HS có khó khăn vướng mắc được phân loại thì cần lập lộ trình giải quyết. Chỉ đạo của UBND tỉnh là phải tích cực giải quyết HS. Nếu các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của huyện thì huyện giải quyết còn nếu vượt quá thẩm quyền thì phải báo lên cấp trên để có hướng giải quyết . Đối với các tổ chức, Sở TNMT cũng tiến hành rà soát lại toàn bộ và cũng cử các cán bộ tới gặp trực tiếp các tổ chức yêu cầu làm xong thủ tục. Nếu các tổ chức còn khó khăn, vướng mắc thì yêu cầu tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết các khó khăn, vướng mắc hoặc với các cơ quan hữu quan. Để hoàn thành các chỉ tiêu này, đối với các tổ chức đặc biệt là các nông lâm trường Sở TNMT cũng thực hiện dự án UBND tỉnh giao là cắm mốc, đo đạc và cấp GCN, diện tích đất nông lâm trường rất lớn và hồ sơ đang chuyển Sở Tài chính để thẩm định tham mưu trình UBND tỉnh duyệt. Sauk khi Dự án được duyệt chúng tôi sẽ triển khai thực hiện và kiên quyết thực hiện trong vòng 10 tháng. Đối với đất rừng phòng hộ, Sở NN&PTNT đang tiến hành thực hiện, chúng tôi tiếp nhận hồ sơ và xem xét cấp giấy chứng nhận.

 Hy vọng, với những giải pháp quyết liệt và đồng bộ tỉnh ta sẽ cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ trong năm 2013 theo đúng tiến độ đề ra.

 Thúy Vân (tổng hợp)

 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

Dự thảo Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, truyền thanh, bản tin, đặc san, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​ 

 

   

​Triển khai hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020​.

Chi tiết xem tại đây.​

 

  

​Cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2019​.

Nội dugn chi tiết xem tại đây.​

 

   

Bảo đảm thông tin liên lạc và an toàn thông tin trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - năm 2020​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   
Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”
Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   

​Giới thiệu tài liệu về định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam năm 2019​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nội dung thuộc lĩnh vực nào nhất trên website này?

  Báo chí xuất bản
  Công nghệ thông tin
  Bưu chính viễn thông
  Lĩnh vực khác

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồng trang | Rss
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3711570.  Email: stttt@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 118 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.