Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2326442
Đang online: 5
Đăng ngày: 28/08/2013

Giải quyết việc làm đang là vấn đề bức xúc của cả nước nói chung, Quảng Ngãi nói riêng khi mà nền kinh tế phục hồi sau khủng hoảng còn quá chậm. Định hướng cho người lao động tìm được việc làm có thu nhập ổn định là điều không đơn giản. Để hiểu rõ hơn về vấn đề đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động trong tỉnh, đặc biệt là lao động nông thôn, chúng tôi xin trích lược nội dung trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Duy Nhân, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong chương trình “Tiếng nói người trong cuộc” của Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Ngãi số 15.

PV: Thưa ông, những bất cập ở Trung tâm giáo dục lao động xã hội “3 không”, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại nhưng lại không có giáo viên, học viên, ngành đã khắc phục đến đâu?

Ông Nguyễn Duy Nhân: Trong những năm gần đây, chương trình đào tạo nghề của tỉnh nhà phát triển và đã giải quyết phần nào công ăn việc làm cho lao động. Về đội ngũ giáo viên dạy nghề cơ hữu trước đây chỉ dưới 30% nhưng hiện nay đã lên trên 43%; trong đó có 4 tiến sĩ, 196 thạc sĩ và hơn 300 giáo viên có trình độ Đại học, Cao đẳng. Cơ sở vật chất của các Trung tâm dạy nghề thuộc Sở Lao động thương binh xã hội được trang bị khá đầy đủ. Về việc chiêu sinh chúng tôi đánh giá là được nâng cao về mặt chất lượng.

Trung tâm Giáo dục xã hội khác so với các Trung tâm Đào tạo nghề vì Trung tâm này phải giáo dục cho học viên về nhân cách, pháp luật ,giúp cho học viên  có nhận thức,, thay đổi tư duy để biến đổi hành vi, đồng thời làm sao để sau khi học viên được đào tạo xong thì phải có công ăn việc làm. Khi đào tạo nghề chúng tôi hợp đồng với giáo viên thỉnh giảng để đào tạo. Về bác sỹ, trước đây chúng tôi có một bác sỹ, hiện nay chúng tôi có thêm 2 y sỹ chuyên khoa, thời gian đến chúng tôi sẽ đề xuất lên cấp có thẩm quyền cho chúng tôi thu hút bác sỹ để khắc phục những hạn chế.

PV: Tỉnh Quảng Ngãi xác định đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là chủ trương lớn của tỉnh trong giai đoạn 2011 – 2015. Đến thời điểm này, đã qua nửa nhiệm kỳ thực hiện mục tiêu trên, xin ông cho biết so với kế hoạch đề ra chúng ta có đạt hay không?

Ông Nguyễn Duy Nhân: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một chương trình lớn của quốc gia. Đối với tỉnh ta chương trình đào tạo nghề giai đoạn 2011 – 2015 được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Sở lao động thương binh và xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiên nhiệm vụ này để đạt được chỉ tiêu đến 2015 đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo dài hạn đạt tỉ lệ 45%. Hiện nay có thể nói việc đào tạo cho lao động nông thôn có nhiều tiến triển. 

hướng dẫn chăn nuôi cho lao động nông thôn.png
Hướng dẫn chăn nuôi cho lao động nông thôn

PV: Ông có thể cho biết cái được lớn nhất trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh ta thời gian qua là gì?

Ông Nguyễn Duy Nhân: Trong năm 2013, chúng tôi đã đánh giá sơ kết 3 năm đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Qua chương trình đào tạo thì ngành đã cung cấp cơ bản và đầy đủ các kỹ năng nghề ghiệp cho lao động nông thôn, đáp ứng được nhu cầu việc làm của xã hội. Hơn 3 năm ngành đã đào tạo hơn 13.000 lao động, trong đó có hơn 80% lao động có việc làm sau khi được đào tạo.

PV: Vậy đâu là những hạn chế trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh ta?

Ông Nguyễn Duy Nhân: Về phía học sinh thì đa số có tâm lý là muốn học các trường đào tạo chuyên nghiệp như đại học, cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cũng chưa thấy hết vai trò quan trọng của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, trong thời gian tới ngành lao động thương binh và xã hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho mọi người hiểu thêm về tầm quan trọng của công tác dạy nghề .

PV: Ông bà ta thường nói “Ruộng đất bề bề không bằng một nghề trong tay”. Câu nói trên thể hiện sự tôn vinh, coi trọng nghề nghiệp của cha ông. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tổng thể thì công tác đào tạo nghề vẫn còn rất nhiều bất cập, hạn chế cần được khắc phục. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Ông Nguyễn Duy Nhân: Ở nông thôn hiện nay có 2 tình trạng là thiếu việc làm một phần và thiếu việc làm hoàn toàn. Số người đến tuổi lao động rất đông, nghề nghiệp ở nông thôn là đa ngành, đa nghề. Vì vậy việc đào tạo cần tiến hành phù hợp với nhu cầu, đất đai, điều kiện của địa phương và nhu cầu của thị trường để họ có thể nuôi sống được bản thân và gia đình. Nông thôn hiện nay bắt đầu chuyển đổi sang hướng đô thị hóa, thị trường hóa vì vậy chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp là rất lớn. 

PV:  Thưa ông, ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hiện nay ai là người tư vấn học nghề cho lao động và khi cần  thì liên hệ ở đâu?

Ông Nguyễn Duy Nhân:  Hiện ở các huyện đều có Trung tâm hướng nghiệp và dạy nghề. Người lao động muốn học nghề thì đến các trung tâm ở các huyện, muốn tìm việc làm thì đến Phòng lao động thương binh và xã hội các huyện.. Đối với vùng sâu, vùng xa các huyện miền núi thì chúng tôi cũng đã đặt vấn đề đào tạo tại các địa phương.

PV:  Như ông vừa nói là hiện nay các địa phương đều có trung tâm dạy nghề, thậm chí một địa phương có đến 2 trung tâm và chúng tôi được biết toàn tỉnh có đến 33 cơ sở dạy nghề được hình thành trong thời gian ngắn liệu có đảm bảo chất lượng?

Ông Nguyễn Duy Nhân: Những trung tâm dạy nghề được hình thành từ Trung tâm giáo dục thường xuyên của ngành Giáo dục. Sau khi có Quyết định 1956 của Chính Phủ về việc tăng cường và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn thì chúng tôi tham mưu cho UBND tỉnh là chuyển  phần dạy nghề vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp dạy nghề. Như vậy chúng tôi nghĩ rằng sắp xếp giữa Sở Lao động, thương binh và xã hội với Sở Giáo dục và Đào tạo là mỗi địa phương nên có 1 Trung tâm chung là Trung tâm dạy nghề Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

PV: Theo báo cáo của ngành thì có đến 70 – 80% lao động phi nông nghiệp sau khi học nghề đều có việc làm, đây có phải là con số đẹp trong một báo cáo đẹp?

Ông Nguyễn Duy Nhân: 70 – 80% lao động có việc làm sau khi đào tạo có nhiều khía cạnh. Thứ nhất người lao động đang có việc làm thì chúng tôi đào tạo để nâng cao tay nghề, mở rộng ngành nghề đó là một hình thức đào tạo nghề ở nông thôn.Thứ 2 là việc làm mới cho người lao động. Thứ 3 là giải quyết thêm việc làm. Ba yếu tố này gộp lại mới đạt được chỉ tiêu nêu trên.

PV:  Thưa ông, trong số lao động nông thôn được đào tạo trong thời qua thì có bao nhiêu % chúng ta đào tạo theo đơn đặt hàng, bao nhiêu % người lao động phải tự tìm việc làm sau khi đào tạo nghề?

Ông Nguyễn Duy Nhân: Đa số là chúng tôi đào tạo theo đơn đặt hàng, khi tỉnh giao chỉ tiêu chúng tôi đặt hàng với các trường đại học, cao đẳng và trường trung cấp nghề của tỉnh. Sau khi đào tạo nghề xong các trường có trách nhiệm liên kết với các cơ sở có thể thu hút được lao động để giải quyết đầu ra cho học sinh, sinh viên sau khi ra trường. Đến nay, các trường trung cấp nghề của tỉnh thực hiện đạt yêu cầu, khoảng trên 80% học viên sau khi ra trường được giải quyết việc làm. Ở nông thôn thì khi đào tạo thì chúng tôi bắt đầu tiếp cận dần với các doanh nghiệp, doanh nghiệp nào có nhu cầu tuyển dụng lao động thì họ đặt hàng với chúng tôi và họ cam kết bằng biên bản.

PV: Thực tế cho thấy trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm đã phải xin học nghề để làm công nhân. Phải chăng chúng ta đang lãng phí nguồn nhân lực và tiền của xã hội. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Ông Nguyễn Duy Nhân:  Những năm trước đây, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp đào tạo không theo kế hoạch, người đi học có nhu cầu thì đào tạo chứ không đi vào quy hoạch và định hướng cụ thể cho từng địa phương và từng ngành nghề theo nhu cầu của xã hội cũng như nhu cầu của đất nước theo từng giai đoạn.

PV: Để khắc phục tình trạng trên, tránh gây lãng phí cho xã hội, ông có tư vấn gì với các bậc phụ huynh và học sinh trong việc hướng nghiệp?

Ông Nguyễn Duy Nhân: Trước hết các em học sinh cần nhận thức đúng. Dù học trường nào đi nữa thì cần trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. Đối với phụ huynh cần xác định nghề nghiệp cho con em mình, nếu con mình vào đại học được thì nên cho con em học và chọn những ngành nghề nào mà phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương và của xã hội ;đồng thời khuyến khích con em mình nâng cao kiến thức để có thể học cao hơn. Còn đối tượng không vào được các trường đại học và cao đẳng thì nên vào các trường nghề để sau khi ra trường có việc làm.

 Thúy Vân (Tổng hợp)

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   
Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”
Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   

​Giới thiệu tài liệu về định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam năm 2019​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   

​Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng mới trong dịch vụ Remote Desktop ảnh hưởng tới nhiều phiên bản hệ điều hành Windows.

Nội dung chi tiết xem tại đây​

 

   

​Góp ý dự thảo kế hoạch chuyển đổi IPV4 sang IPV6 giai đoạn 2019 - 2025​

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   

​Cung cấp số liệu về “mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông năm 2019” tỉnh Quảng Ngãi​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   

​Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin dữ liệu và các hệ thống thông tin​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nội dung thuộc lĩnh vực nào nhất trên website này?

  Báo chí xuất bản
  Công nghệ thông tin
  Bưu chính viễn thông
  Lĩnh vực khác

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồng trang | Rss
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3711570.  Email: stttt@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 118 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.