Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2382161
Đang online: 6
Công bố đường dây nóng tiếp nhận, phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông
Đăng ngày: 21/08/2012

​  

Internet

Chủ kinh doanh : Phạm Minh Quốc

Địa chỉ: Thạch Trụ-KV3 TT Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000429; Ngày : 7/3/2005

Hợp đồng đại lý số : 3 Ngày : 30/11/2004

Điện thoại kết nối: 855225

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thanh Hà

Địa chỉ: Đức Phong- Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000902 ;Ngày :16/9/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày : 19/5/2006

Điện thoại kết nối: 933225

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Huỳnh Minh Thành

Địa chỉ: KV3 TT Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000725 ; Ngày : 22/3/2005

Điện thoại kết nối: 932538

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh :Phạm Văn Lư

Địa chỉ: Thạch Trụ-Đức Lân- Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000519; Ngày : 9/7/2004

Điện thoại kết nối: 855923

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Trần Thị Bích Trâm

Địa chỉ: TT Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8001036; Ngày : 10/3/2006

Hợp đồng đại lý ký ngày : 5/3/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Trần Kim Vinh

Địa chỉ: Thạch Trụ-Đức Lân- Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000997 ; Ngày :23/12/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày : 12/5/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Hồng

Địa chỉ: Đức Chánh-Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000554; Ngày :18/5/2006

Hợp đồng đại lý ký ngày : 16/10/2002

Điện thoại kết nối: 933322

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Ngô Hữu Phúc

Địa chỉ: Đức Chánh-Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000760 ; Ngày :4/5/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày : 15/5/2006

Điện thoại kết nối: 938588

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Tuyết

Địa chỉ: Đức Nhuận- Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8001033 ; Ngày : 9/3/2006

Hợp đồng đại lý số : 03; Ngày : 09/03/2006

Điện thoại kết nối: 941613

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Văn Đệ

Chủ kinh doanh : Trịnh Văn Đệ

Địa chỉ: Đức Tân-Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000926 ; Ngày :30/9/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày : 19/5/2006

Điện thoại kết nối: 933306

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Trần Văn Thịnh

Địa chỉ: Đức Thạnh-Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000951; Ngày :27/10/2005

Điện thoại kết nối: 933329

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Xuân Nhi

Chủ kinh doanh : Hồ Văn Bửu

Địa chỉ: Đức Thạnh-Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000956; Ngày : 28/10/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày : 9/11/2005

Điện thoại kết nối: 933321

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ truy nhập Internet

Chủ kinh doanh : Trần Thị Loan

Địa chỉ: TT Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000986; Ngày :6/12/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày : 12/12/2005

Điện thoại kết nối: 857455

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Minh Trà

Chủ kinh doanh : Huỳnh Minh Trà

Địa chỉ: TT Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000865; Ngày : 5/7/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày : 9/12/2005

Điện thoại kết nối: 931313

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Thanh Bảo

Chủ kinh doanh : Trần Văn Nẫm

Địa chỉ: Đức Chánh-Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8001128 ; Ngày : 5/5/2006

Điện thoại kết nối: 939594

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Hạnh Dung

Chủ kinh doanh : Huỳnh Thị Kim Nơi

Địa chỉ: Đức Nhuận- Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000925 ; Ngày :30/9/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày : 4/5/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet

Chủ kinh doanh : Trần Đương

Địa chỉ: Đức Nhuận- Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000851 ; Ngày : 25/7/2005

Điện thoại kết nối: 941899

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet

Chủ kinh doanh : Lê Thị Kim Phượng

Địa chỉ: Đức Nhuận- Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000778 ; Ngày : 24/5/2005

Điện thoại kết nối: 941537

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Văn Phước

Địa chỉ: Đức Thạnh-Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000972; Ngày : 16/11/2005

Hợp đồng đại lý ký ngày: 19/5/2006

Điện thoại kết nối: 933465

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Đoàn Văn Bé

Địa chỉ: Đức Nhuận- Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000849; Ngày : 20/7/2005

Điện thoại kết nối: 941434

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet

Chủ kinh doanh : Trần Văn Khôi

Địa chỉ: Đức Phong- Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000179; Ngày : 20/6/2003

Điện thoại kết nối: 930871

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet BMW

Chủ kinh doanh : Đồng Thị Tuyết Sang

Địa chỉ: Đức Thạnh-Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34K8000181; Ngày : 10/01/2005

Điện thoại kết nối: 930075

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Phạm Xuân Thuỷ

Địa chỉ: Bưu điện Mộ Đức

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

Kết nối ADSL với Bưu điện

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

Dự thảo Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, truyền thanh, bản tin, đặc san, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​ 

 

   

​Triển khai hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020​.

Chi tiết xem tại đây.​

 

  

​Cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2019​.

Nội dugn chi tiết xem tại đây.​

 

   

Bảo đảm thông tin liên lạc và an toàn thông tin trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - năm 2020​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   
Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”
Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   

​Giới thiệu tài liệu về định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam năm 2019​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nội dung thuộc lĩnh vực nào nhất trên website này?

  Báo chí xuất bản
  Công nghệ thông tin
  Bưu chính viễn thông
  Lĩnh vực khác

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồng trang | Rss
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3711570.  Email: stttt@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 118 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.