Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2382152
Đang online: 4
Công bố đường dây nóng tiếp nhận, phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông
Đăng ngày: 21/08/2012

  ​

Internet Anh Vĩ

Chủ kinh doanh :Nguyễn Văn Tài

Địa chỉ: Ninh Hải-Bình Thạnh-Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000309; Ngày 25/11/2005

Điện thoại kết nối: 853211

Hợp đồng đại lý số: 21BS/IN/2005 ; Ngày: 09/12/2005

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet Thanh Tân

Chủ kinh doanh : Ngô Thanh Tân

Địa chỉ: Phước thiện- Bình Hải- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000368; Ngày 07/02/2006

Hợp đồng đại lý ký ngày : 21/02/2006

Điện thoại kết nối: 611603

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet Hải Ninh

Chủ kinh doanh :Lư Văn Tân

Địa chỉ: Hải Ninh-Bình Thạnh-Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000481; Ngày 13/7/2006

Điện thoại kết nối: 632081

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Võ Thị Tình

Địa chỉ: Phước thiện- Bình Hải -BS

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000400; Ngày 4/4/2006

Điện thoại kết nối: 632081

Kết nối ADSL với Bưu điện


Internet

Chủ kinh doanh : Trương Công Chung

Địa chỉ: Bình Thuận- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000466; Ngày : 09/6/2006

Hợp đồng đại lý ký ngày: 16/5/2006

Điện thoại kết nối: 618080

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet số I

Chủ kinh doanh : Phan Thị Thuỷ

Địa chỉ: Truyết Duyên 2- Bình Thuận-BS

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000185; Ngày 11/7/2005

Điện thoại kết nối: 611321

Kết nối ADSL với Bưu điện


Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Sự

Địa chỉ: Trường dạy nghề Dung Quất-BS

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000353; Ngày 17/1/2006

Điện thoại kết nối: 610591

Kết nối ADSL với Bưu điện


Internet

Chủ kinh doanh : Lê Quang Minh

Địa chỉ: Tuyết Duyên 3- Bình Thuận- BS

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000393; Ngày 30/3/2006

Điện thoại kết nối: 618027

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Văn Cường

Địa chỉ: Vạn Tường-Bình Hải-BS

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000050; Ngày 01/11/2004

Điện thoại kết nối: 611181

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet

Chủ kinh doanh : Đặng Thị Liên

Địa chỉ: Tân Huy- Bình Đông-Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000446; Ngày 25/5/2006

Điện thoại kết nối: 610024

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Trần Minh Hoàng

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000102; Ngày 30/01/2005

Điện thoại kết nối: 511466

Kết nối ADSL với Bưu điện


Internet

Chủ kinh doanh : Trang Như Đạt

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000406; Ngày 04/4/2006

Điện thoại kết nối: 512312

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Thu Vân

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000415; Ngày 18/4/2006

Điện thoại kết nối: 510580

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Trịnh Trang Trai

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000196; Ngày 21/7/2005

Điện thoại kết nối: 851082

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Huỳnh Thị Kim Dung

Địa chỉ: Châu Tử-Bình Nguyên- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000441; Ngày 16/05/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet Ánh Sáng

Chủ kinh doanh : Cao Thị Ngọc Anh

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000181; Ngày 08/7/2005

Điện thoại kết nối: 511670

Hợp đồng đại lý số: BSD6/INT/2006 ; Ngày 11/07/2005

Kết nối ADSL với Bưu điện

Cửa hàng Internet Lucky

Chủ kinh doanh : Huỳnh Thị Yến

Địa chỉ: Phú Lệ- Bình Trung-Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000315; Ngày 01/12/2005

Điện thoại kết nối : 512113

Kết nối ADSL với Bưu điện


Internet

Chủ kinh doanh : Phạm Thị Duyên

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000316; Ngày 01/12/2005

Điện thoại kết nối 512116

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Bùi Thị Hà

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000286; Ngày 29/9/2005

Hợp đồng đại lý: 156/BS/INT/2005; Ngày :12/10/2005

Điện thoại kết nối 850682

Kết nối ADSL với Bưu điện


Internet

Chủ kinh doanh : Đinh Thế Tân

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000489; Ngày 13/7/2006

Điện thoại kết nối 850846

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Phạm Bình

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000454; Ngày 30/5/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet QTQ

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thanh Quang

Địa chỉ: Phú Lộc-Bình Trung-Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD ký ngày 18/9/2006

Điện thoại kết nối 510590

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Lê Thanh Minh

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000158; Ngày 7/6/2005

Điện thoại kết nối 511674

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Văn Thanh

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD:34C8000167; Ngày 20/6/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Phạm Hồng Vỹ

Địa chỉ: Tân Huy- Bình Đông-Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 3401000430; Ngày 20/6/2005

Kết nối ADSL với Bưu điện

Đại lý Bưu điện Bình Sơn

Chủ kinh doanh : Ngô Quang Long

Địa chỉ: Bình Đông-Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34C8000292; Ngày 13/10/2005

Hợp đồng đại lý Internet: 17/HĐBS/2005 Ngày: 04/10/2005

Điện thoại kết nối:610178

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Phạm Thị Hương

Địa chỉ: Vĩnh An- Bình Thạnh- BS

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34C8000288; Ngày 29/9/2005

Điện thoại kết nối:853474

Kết nối ADSL với Bưu điện

Internet

Chủ kinh doanh : Võ Văn Nho

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34C8000147 ; Ngày 06/5/2005

Điện thoại kết nối:851783

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet Sơn Thanh

Chủ kinh doanh : Nguyễn Thị Phước

Địa chỉ: TT Châu Ổ- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34C8000159; Ngày 7/10/2005

Điện thoại kết nối:512018

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet

Chủ kinh doanh : Bùi Văn Diên

Địa chỉ: Bình Trung-Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34C8000293; Ngày 13/10/2005

Kết nối ADSL với Bưu điện

Dịch vụ Internet

Chủ kinh doanh : Nguyễn Bình

Địa chỉ: An Lộc- Bình Trị- Bình Sơn

Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ Internet

GP ĐKKD: 34C8000206; Ngày 2/8/2006

Kết nối ADSL với Bưu điện


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

Dự thảo Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, truyền thanh, bản tin, đặc san, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​ 

 

   

​Triển khai hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020​.

Chi tiết xem tại đây.​

 

  

​Cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2019​.

Nội dugn chi tiết xem tại đây.​

 

   

Bảo đảm thông tin liên lạc và an toàn thông tin trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - năm 2020​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   
Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”
Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

   

​Giới thiệu tài liệu về định hướng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam năm 2019​.

Nội dung chi tiết xem tại đây.​

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nội dung thuộc lĩnh vực nào nhất trên website này?

  Báo chí xuất bản
  Công nghệ thông tin
  Bưu chính viễn thông
  Lĩnh vực khác

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi | Sơ đồng trang | Rss
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3711570.  Email: stttt@quangngai.gov.vn.
Địa chỉ: 118 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.