Đăng ngày: 18/10/2017
Nhằm bảo đảm an toàn PCCC, Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra an toàn PCCC từ ngày 16/10 đến 18/10/2017, tại 03 Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh, gồm: Nhà máy thủy điện Đăkđrinh, Nhà máy thủy điện Nước Trong và Nhà máy thủy điện Hà Nang. 

Qua kiểm tra thực tế các Nhà máy thủy điện đều thực hiện tốt công tác PCCC, đã mở sổ theo dõi các phương tiện PCCC, có lịch vận hành bơm hàng tuần, hệ thống báo cháy được kiểm tra hàng tháng, trang bị các phương tiện chữa cháy cho đội cơ sở theo đúng quy định. Các đội viên đội PCCC đều sử dụng các phương tiện chữa cháy được trang bị một cách thuần thục. Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn cho các nhà máy xây dựng kế hoạch và thực tập phương án chữa cháy cơ sở, đồng thời đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cho những người đứng đầu tại nhà máy thủy điện và cho đội PCCC cơ sở.

Một số hình ảnh qua đợt kiểm tra:
ktrathuydien.18-10-17 (1).jpg 
ktrathuydien.18-10-17 (2).jpg 
ktrathuydien.18-10-17 (3).jpg 
ktrathuydien.18-10-17 (5).jpg 
ktrathuydien.18-10-17 (6).jpg 

Bùi Xuân Phú

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm