Đăng ngày: 04/06/2018

​Ngày 25/6/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (Chỉ thị 47). Sau 2 năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã đạt được những kết quả quan trọng.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 47 công tác phòng cháy ở nhiều nơi đã đi vào nề nếp; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC được tăng cường; phong trào Toàn dân PCCC được đẩy mạnh, phát triển sâu rộng; lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh được kiện toàn về tổ chức, bộ máy; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện được đầu tư ngày càng đầy đủ và hiện đại; công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được triển khai nhanh, kịp thời, hiệu quả…, từng bước kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy, nổ, sự cố tai nạn và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

ct471.JPG
Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Vương – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 1

Để cụ thể hóa Chỉ thị 47 của Ban Chấp hành, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/TU và UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 5234/KH-UBND ngày 13/10/2015 về thực hiện Chỉ thị 47. Trên tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 47. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều văn bản khác nhằm chỉ đạo, kiểm tra, xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý về PCCC và CNCH tại cơ sở, địa bàn. Nổi bật là: Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 “Quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”; Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 về ban hành Đề án “Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020”; Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 về phê duyệt Dự án quy hoạch bổ sung bến, bể, trụ lấy nước chữa cháy tại các khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2016 và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy, nổ; Kế hoạch xây dựng phương án chữa cháy cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và các văn bản đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về PCCC, xây dựng phong trào Toàn dân PCCC và hướng dẫn hoạt động Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC…

ct476.jpg
Tuyên truyền về an toàn PCCC cho học sinh huyện Nghĩa Hành

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH, Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh đã chỉ đạo Cảnh sát PCCC tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh đăng, phát chuyên trang, chuyên mục  “An toàn PCCC” định kỳ hàng tháng phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 18 chuyên trang, 16 tin, bài về công tác PCCC trên Báo Quảng Ngãi; cấp phát 10.000 khuyến cáo, 3.000 sổ tay PCCC, phát 5.000 tờ rơi tuyên truyền về PCCC, treo 120 pano, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền nhân “Ngày toàn dân PCCC”;viết, đăng 663 bài, tin, 1.671 ảnh, 47 video, trích dẫn 50 văn bản quy phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử Cảnh sát PCCC tỉnh… Tổ chức 342 lượt tuyên truyền về PCCC và CHCN tập trung, tuyên truyền trực tiếp tại 2.628 lượt cơ sở, tổ chức cho 30 cơ sở kinh doanh khí đốt hóa lỏng và 748 hộ kinh doanh tại các chợ ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC.

ct47dff3.jpg

Tổ dân phố an toàn phòng cháy và chữa cháy tại Tổ dân phố 5, phường Nguyễn Nghiêm

ct474.jpg

Triển khai mô hình “Chợ kiểu mẫu an toàn về PCCC”

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân PCCC được phát triển sâu rộng, lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân tự giác, tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH; gắn công tác xây dựng phong trào Toàn dân PCCC với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành. Tập trung xây dựng, kiện toàn, củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ vững mạnh toàn diện, đã xây dựng được 12 mô hình an toàn PCCC, 10 điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC; củng cố, thành lập 1.901 đội PCCC cơ sở với 10.873 đội viên, 25 đội PCCC chuyên ngành với 625 đội viên; thành lập, kiện toàn 680 đội dân phòng với 8.790 đội viên; huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 4.883 đội viên PCCC cơ sở, chuyên ngành và dân phòng…

ct477.jpg
Kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó chú trọng kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kết quả, đã kiểm tra an toàn PCCC tại 4.214 lượt cơ sở, qua kiểm tra phát hiện nhiều tồn tại, thiếu sót, đã nhắc nhở, kiến nghị các cơ sở tự khắc phục, lập 50 biên bản xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt là 269,950 triệu đồng.

Công tác thẩm duyệt, nghiệm thu và cấp giấy phép về PCCC được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; tổ chức tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thẩm duyệt, nghiệm thu và cấp giấy phép về phòng cháy, chữa cháy, tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và người dân. Các dự án, công trình thuộc diện thẩm duyệt về PCCC đều được thẩm duyệt về PCCC. Qua công tác thẩm duyệt, phát hiện các sai phạm, thiếu sót và kiến nghị chủ đầu tư, cơ quan tư vấn thiết kế kịp thời sửa chữa, điều chỉnh các giải pháp liên quan đến an toàn PCCC ngay từ khi thiết kế công trình và trong quá trình thi công xây dựng, góp phần tiết kiệm kinh phí và thời gian trong quá trình thực hiện dự án; các phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ đều được cấp giấy phép về PCCC.

Tổ chức xây dựng 499 phương án chữa cháy, trong đó UBND tỉnh phê duyệt 02 phương án chữa cháy, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phê duyệt 01 phương án, Cảnh sát PCCC tỉnh xây dựng và phê duyệt 44 phương án (PC12) và 452 phương án (PC11). UBND tỉnh chủ trì tổ chức thực tập 03 phương án chữa cháy và CNCH phối hợp nhiều lực lượng tham gia, Cảnh sát PCCC tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thực tập 01 phương án chữa cháy và CNCH nhiều lực lương tham gia, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH nhiều lực lương tham gia tại 10 cơ sở và hướng dẫn thực tập 55 phương án chữa cháy.

ct475.jpg
Hội thao nghiệp vụ PCCC thành phố Quảng Ngãi

Tuy tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, nhất là tại các khu dân cư, hộ gia đình, chợ, Trung tâm thương mại, tàu cá và rừng. Trong 02 năm, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh đã tổ chức cứu chữa 80 vụ cháy, ngăn ngừa, hạn chế cháy lan, cháy lớn, cứu chữa được nhiều tài sản có giá trị và đã điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy; cứu nạn, cứu hộ 23 vụ, đã tìm kiếm, vớt được 32 thi thể nạn nhân bị đuối nước và 01 người chết do nổ bình ắc quy. Nguyên nhân chủ yếu là do việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC của một bộ phận nhân dân, người đứng đầu một số địa phương, cơ quan, doanh nghiệp chưa cao, chưa quan tâm đầu tư trang bị phương tiện PCCC; vai trò của các cấp, các ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào Toàn dân PCCC và công tác phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh chữa thể hiện rõ, thiếu tính chủ động nên hiệu quả công tác tuyên truyền còn có phần hạn chế và công tác xây dựng phong trào Toàn dân PCCC chưa thật sự đi vào đời sống của quần chúng nhân dân; các cơ sở chưa coi trọng và thiếu chủ động trong công tác xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, dẫn đến bị động, bất ngờ khi có cháy xảy ra…

Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp, các ngành phải coi công tác PCCC là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, thường xuyên, cần huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phòng cháy, chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy và các văn bản pháp luật có liên quan; huy động lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại nơi có nguy cơ cháy cao, như: Khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ giải trí... Trong đó lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh là lực lượng nòng cốt, chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, rà soát ngay các cơ sở có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC; trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của Bộ luật hình sự; xử lý và tham mưu, đề xuất xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh không bảo đảm yêu cầu về PCCC theo quy định./.Hải Lý

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm