Đăng ngày: 03/07/2018

Sáng 2.7, Đoàn công tác của Thường trực Ban Bí thư do đồng chí Trần Quốc Vượng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Dự buổi làm việc về phía tỉnh có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và  lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.  

Báo cáo với đồng chí Trần Quốc Vượng và đoàn công tác về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cho biết: Tỉnh đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương sát với tình hình thực tế. 

Coi trọng giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao phẩm chất đạp đức, lối sống, kỷ luật, kỷ cương, chống các hành vi quan liêu, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm, cửa quyền, hách dịch với nhân dân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Rà soát, bổ sung, ban hành nhiều quy định về cán bộ và công tác cán bộ. Hoàn thành việc soát, bổ sung, quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm lỳ 2015- 2020; quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020- 2025. 

Nửa nhiệm kỳ qua, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, nhất là 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 2 năm (2016- 2017) đạt 3,14%; dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm (2016-2018) đạt 5,03%. 

Cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng định hướng; tỷ trọng công nghiệp -xây dựng chiếm 51,6%, dịch vụ 29,1%, nông -lâm-thủy sản đạt 19,3%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2017 đạt 49,8 triệu đồng/người. Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 2 năm (2016-2017) giảm 2%; dự kiến gá trị sản xuất công nghiệp bình quyân 3 năm (2016-2018) tăng 2,49%.

Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 2 năm tăng 4,17%; dự kiến giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 3 năm (2016- 2018) tăng 4,11%. Trong 2 năm có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 41 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 12,08 tiêu chí/xã.

Quốc phòng- an ninh được đảm bảo,  trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội ngày càng tốt hơn;... Qua rà soát, dự báo đến cuối nhiệm kỳ có khả năng thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.  

images2133247_DSC09323.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện tại Quảng Ngãi vẫn còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém, nhiều khó khăn, thách thức như: Quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ; năng lược cạnh tranh thấp; giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách nhà nước phụ thuộc chủ yếu (khoảng 80%) vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất; chênh lệch thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, giữa các vùng miền lớn; cơ cấu lao động chuyển dịch chưa theo kịp với cơ cấu kinh tế; thiếu việc làm; cơ cấu lại nông nghiệp chậm; chưa có nhiều mô hình hiệu quả,... 

Qua đó, Tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến cuối nhiệm kỳ: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, góp phần cùng với cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; đổi mới và nâng cao hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp cao, công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan sớm giải quyết các vấn đề như: Bộ Chính trị sớm ban hành Quy chế làm việc (mẫu) của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời không chồng chéo, “lấn sân” giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. 

Sớm thể chế hóa các quan điểm trong Nghị quyết 26-NQ/TW thành các quy định để thực hiện; quy định khung và phân cấp quy định khung tiêu chuẩn chức danh của cán bộ, công chức; chủ trương về đồng bộ, liên thông giữa các bộ, công chức của các cơ quan trong hệ thống chính trị...

images2133248_DSC09366.jpg
Đồng chí Trần Quốc Vượng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ báo cáo, các đồng chí trong Đoàn công tác của Thường trực Ban Bí thư, đại diện ban, ngành tỉnh phân tích nhiều vấn đề nhằm làm rõ hơn về những thành tựu cũng như tồn tại, hạn chế của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng: Từ sau Đại hội đến nay, với sự phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân, tỉnh Quảng Ngãi đã vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt một số nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. 

Trong công tác lãnh đạo giữ được nguyên tắc theo quy chế làm việc. Có sự đoàn kết  thống nhất trong cán bộ, các tổ chức mặt trận, đoàn thể. Trong công tác triển khai công tác cán bộ, tinh giản bộ máy biên chế đã có sự chuyển biến, chủ trương luân chuyển cán bộ trên 8 năm là rất phù hợp. Kinh tế - xã hội có sự tăng trưởng khá; an sinh xã hội có chuyển biến; quốc phòng an ninh được giữ vững.

Trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo quy chế; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TƯ 6. Đánh giá đúng năng lực cán bộ, lựa chọn đúng cán bộ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền. Thực hiện đúng chỉ đạo của Đảng trong phát triển kinh tế-xã hội, trong đó phải tận dụng, phát huy thế mạnh của tỉnh.

Đặc biệt, tận dụng lợi thế Nhà máy lọc dầu Dung Quất để phát triển nội lực chứ không phụ thuộc vào nó. Thu hút đầu tư trong công nghiệp là tốt nhưng phải biết lựa chọn. Phải kiên trì thực hiện nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

Về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị phải đặc biệt quan tâm, giúp người dân thoát nghèo bền vững, đời sống nhân dân được nâng lên. Quan tâm chú ý công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới, không được chủ quan trước mọi hoàn cảnh./.Theo baoquangngai.vn

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm