Đăng ngày: 31/12/2017
Năm 2017, lực lượng Cảnh sát PCCC toàn tỉnh đã chủ động tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều chủ trương chỉ đạo về công tác PCCC; việc triển khai của các cấp, các ngành và toàn xã hội mà nòng cốt là lực lượng Cảnh sát PCCC cơ bản đáp ứng yêu cầu của tình hình trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả công tác PCCC và CNCH đã được lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai các mặt công tác một cách kịp thời, có chất lượng.

 

​​Quá trình triển khai thực hiện các mặt công tác, Đảng ủy, lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, quyết liệt chỉ đạo các nội dung công tác trọng tâm. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh đã tổ chức quán triệt, truyền đạt và triển khai nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh; có kiểm tra, đôn đốc CBCS thực hiện; đã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy, Chương trình công tác năm 2017 của Giám đốc, đề ra chương trình, kế hoạch công tác sát với nhiệm vụ được giao; phần lớn các chỉ tiêu công tác của các đơn vị đạt tiến độ, yêu cầu đề ra, có chất lượng, hiệu quả cao. Phát huy kết quả đạt được, năm 2018 lực lượng Cảnh sát PCCC sẽ tiếp tục thực hiện những công tác trọng tâm như:

1. Tiếp tục phát huy kết quả việc học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 – Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 05/CT-BCA ngày 19/8/2013 của Bộ Công an về Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013 – 2018” và lấy đó làm nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác bảo vệ nội bộ, xây dựng Đảng, chính quyền trong cơ quan, trong công tác chính trị tư tưởng đối với CBCS; từng đảng viên, CBCS phải tự soi rọi mình để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức bản thân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an đẹp trong lòng nhân dân. Tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng chi bộ đủ sức chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS; quán triệt, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành Điều lệnh CAND; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, củng cố, nâng cao khối đoàn kết nội bộ của đơn vị; thực hiện chuẩn mực lễ tiết, tác phong của người chiến sĩ CAND. Nâng cao năng lực và chấp hành nghiêm công tác lãnh đạo, chỉ huy, chế độ trực ban, trực chiến, chế độ thông tin, báo cáo. Luôn luôn đưa lực lượng thường trực, phương tiện chữa cháy, CNCH của đơn vị vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lãnh đạo, chỉ huy nêu gương trong công tác và trong sinh hoạt.

3. Tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác chuyên môn; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác. Tiếp tục tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực PCCC, nhất là công tác kiểm tra, hướng dẫn, thẩm duyệt, nghiệm thu, cấp phép về PCCC; kiến nghị khắc phục sơ hở trong công tác PCCC;… Chỉ đạo quyết liệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng, thực tập PACC, xử lý vi phạm hành chính; tiếp tục đề xuất biện pháp xử lý các cơ sở thuộc diện thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC nhưng chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu vẫn đang hoạt động…

4. Nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về PCCC, nhất là trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PCCC và CNCH.

5. Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Đề án “Xây dựng, cũng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 – 2020” và Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 về Phê duyệt Dự án Quy hoạch bổ sung bến, bể, trụ lấy nước chữa cháy tại các khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030./.Dương Văn Bình 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm