Đăng ngày: 31/01/2018

​Năm 2017, số vụ cháy, nổ, sự cố tai nạn và thiệt hại gây ra trên địa bàn tỉnh giảm so với năm 2016 (23/45 vụ). Có được kết quả đó là nhờ lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh đã triển khai đạt hiệu quả nhiều nội dung công tác, trong đó có sự góp phần không nhỏ của công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC. 


pttd3.jpg
Tuyên truyền công tác phòng cháy và chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên thuộc ngành Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC nên lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nâng cao chất lượng nội dung và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập trung xây dựng phong trào toàn dân PCCC sâu, rộng. Các đơn vị đã có những sáng kiến, cách làm hay thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp tham gia vào công tác đảm bảo an toàn PCCC.

pttd1.jpg
Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cho các chủ cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

Các hoạt động tuyên tuyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC nổi bật trong năm 2017 như:   

- Tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân PCCC đối với nhóm cơ sở hoạt động trong cùng lĩnh vực gắn với việc nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện phong trào toàn dân PCCC, về những ưu điểm, hạn chế trong công tác PCCC, đồng thời hướng dẫn cơ sở chủ động trong công tác PCCC, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về PCCC… Qua đó đã giúp những người kinh doanh cùng một ngành nghề giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

pttd2.jpg 

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cho cán bộ đoàn cấp xã

- Tuyên truyền về PCCC lồng ghép vào ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, ngày đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động khác ở địa phương; kết hợp tuyên truyền miệng với tuyên truyền trực quang bằng clip, hình ảnh… Từ những cách làm hay, sáng tạo đó đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia, được chính quyền địa phương ủng hộ, khuyến khích phát huy.

- Chủ động kết hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đưa nội dung tuyên truyền về PCCC vào chương trình ngoại khóa của nhà trường và hoạt động giao lưu của đoàn viên, thanh niên thông qua các hình thức sân khấu hóa, cuộc thi tìm hiểu, trò chơi xử lý tình huống cháy, nổ, thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy… Qua đó đã tạo sân chơi bổ ích, giúp các em lĩnh hội kiến thức, kinh nghiệm về PCCC.

- Tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân PCCC thông qua các hoạt động nghiệp vụ như kiểm tra an toàn PCCC, thực tập phương án chữa cháy; tuyên truyền qua việc in, phát tờ rơi về PCCC, viết tin, bài, xây dựng phim tài liệu, phóng sự tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy thông qua công tác hướng dẫn củng cố, xây dựng, huấn luyện lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành và lực lượng dân phòng; xây dựng, lựa chọn các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy để phát huy vai trò, nhân rộng ra các địa phương…

pttd4.jpg
Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC tại trường THPT Lý Sơn

Từ cách làm thực tế và kết quả đạt được, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy như sau:

Một là, lực lượng Cảnh sát PCCC chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC đối với các địa phương, cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể. Tập trung nâng cao năng lực công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, hướng dẫn các sở, ban ngành, hội, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền; chú trọng nhân rộng mô hình an toàn phòng cháy, chữa cháy và điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy.

Hai là, đổi mới nội dung, xây dựng các hình thức tuyên truyền sao cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, từng ngành, từng đối tượng tuyên truyền. Tiếp tục phát huy tuyên truyền tập trung từng lĩnh vực cơ sở quản lý về PCCC, gắn với phát động phong trào toàn dân PCCC. Nắm rõ thực trạng tồn tại hạn chế về PCCC từng lĩnh vực để tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời.

Ba là, tiếp tục thông qua các hoạt động nghiệp vụ PCCC như: kiểm tra an toàn PCCC, thực tập phương án chữa cháy, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, các hội thi, hội thao về phòng cháy, chữa cháy để tuyên truyền; thường xuyên vận động các hộ kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC; duy trì và phát huy, nhân rộng phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”…

Bốn là, chủ động, kịp thời viết tin, bài đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền về tình hình cháy, nổ, về hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC, về gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC hoặc phê bình, cảnh báo về những nguy cơ cháy, nổ…

Năm là, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Cảnh sát PCCC tỉnh không ngừng nghiên cứu, học tập để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo công tác tuyên truyền. Tiếp tục củng cố, phát huy hơn nữa trình độ, kỹ năng của cán bộ tuyên truyền, nhất là kỹ năng trình bày, diễn thuyết...

Sáu là, tăng cường phối hợp các đơn vị, địa phương để kiện toàn tổ chức, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, trang bị phương tiện, trang phục, thực hiện chế độ chính sách… cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành./.

                                                            Dương Văn Bình (thông tin tổng hợp)

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm