Góp ý - Phản hồi

Lắp đặt hệ thông báo cháy và chữa cháy tự động đối với cơ sở kinh doanh karaoke30/09/2016
Hỏi:
Kính gửi Ban Biên Tập!
Tôi là Mai, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cà phê, bida và karaoke. Tôi có thắc mắc về việc lắp đặt hệ thống PCCC tự động cho cơ sở tôi theo Thông tư số 47/2015/TT-BCA. 
Đặc điểm cơ sở của tôi như sau:
Quy mô: 150m2 với 3 tầng kinh doanh
- Tầng 1: Cà phê
- Tầng 2: Bida
- Tầng 3: Karaoke (4 phòng)
Có sân thượng nhưng không sử dụng cho dịch vụ nào.
(Độc giả Nguyễn Thị Thanh Mai; Địa chỉ: )
Trả lời:
Ban Biên tập trả lời thắc mắc của độc giả như sau:
Đối chiếu với Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và Thông tư số 47/2015/TT-BCA, ngày 06/10/2015 của Bộ Công an hướng dẫn về đảm bảo an toàn PCCC đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke. Cảnh sát PCCC tỉnh trả lời như sau:
        - Tại Điểm a và b, Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 47/2015/TT-BCA, ngày 06/10/2015 của Bộ Công an quy định:
        + Trang bị hệ thống báo cháy tự động đối với các cơ sở có diện tích sử dụng từ 200m2 hoặc khối tích từ 100m3 trở lên.
        + Trang bị hệ thống chữa cháy tự động đối với:
             Cơ sở khung thép mái tôn có diện tích từ 1.200m2 trở lên.
             Cơ sở có 01 hoặc 02 tầng có diện tích từ 3.500m2 trở lên.
             Cơ sở cao từ 03 tầng trở lên
         Theo như trình bày của chị thì cơ sở kinh doanh dịch vụ cà phê, bida và karaoke của chị có diện tích xây dựng mỗi tầng là 150m2/01 tầng, gồm 03 tầng: Tầng 01 kinh doanh cà phê, tầng 02 kinh doanh bida, tầng 03 kinh doanh karaoke gồm 04 phòng. Vậy khối tích tổng cộng của cơ sở là 3,6x3x150 = 1.620m3 và khối tích sử dụng để kinh doanh dịch vụ karaoke là 3,6x150 = 540m3 (chiều cao trung bình đối với các tòa nhà dân dụng là 3,6m).
    Nếu chỉ tính công năng phần diện tích và khối tích sử dụng trong lĩnh vực karaoke (540m3) thì cơ sở của chị không thuộc diện phải lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.