Đăng ngày: 21/09/2017
Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ cơ sở cũng như cán bộ công nhân viên tại nhà máy và lực lượng PCCC tại chỗ và bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở trong quá trình hoạt động. Ngày 18/9/2017, Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh tiến hành kiểm tra công tác PCCC tại Nhà máy bia Sài Gòn (KCN Quảng Phú – thành phố Quảng Ngãi).
 
Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận thấy chủ cơ sở đã quan tâm và đầu tư vào công tác PCCC, đã lưu, cập nhật và bổ sung đầy đủ hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC; Đội PCCC cơ sở đã được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và sử dụng thành thạo các hệ thống, phương tiện PCCC tại cơ sở, v.v…Tuy nhiên cũng phát hiện những thiếu sót, tồn tại về công tác PCCC, Đoàn kiểm tra đã kiến nghị, đề xuất giải pháp chấn chỉnh, khắc phục nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự cố cháy, nổ xảy ra, nâng cao giải pháp an toàn PCCC tại cơ sở. Đồng thời đã lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC đến công nhân viên làm việc tại cơ sở nhằm thực hiện tốt hơn các quy định về PCCC.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra
p2kiemtra.18-9-17 (1).jpg 
p2kiemtra.18-9-17 (2).jpg 
p2kiemtra.18-9-17 (3).jpg 

Hoài Thương

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm