Đăng ngày: 04/04/2018

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BCA, ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân;

Căn cứ Công văn số 2538/X11-X14, ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân thông báo một số nội dung triển khai công tác tuyển sinh CAND hệ chính quy tuyển mới;

Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh CAND năm 2018 như sau:

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường đại học CAND (theo tổ hợp môn xét tuyển) đối với thí sinh là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ (đợt 2/2015 và năm 2016) tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh.

I. Tuyển sinh chính quy (tuyển mới)

1. Đại học

- Thí sinh là sĩ quan, hạ sĩ quan trong biên chế (không quá 30 tuổi); hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh có thời gian phục vụ từ 24 tháng trở lên (đợt 2/2015tham gia nghĩa vụ năm 2016) được đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào các trường đại học CAND.

- Tổ hợp xét tuyển:

+ Đại học Phòng cháy chữa cháy: Tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa).

+ Đại học CSND: Tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), C03 (Toán, Văn, Sử), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh).

+ Đại học ANND: Tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), C03 (Toán, Văn, Sử), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh).

(Thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp môn B00 nếu trúng tuyển sẽ được gởi đào tạo Bác sỹ tại Học viện Quân y).

2. Trung cấp

Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ đợt II/2015năm 2016 đạt sơ tuyển, dự thi THPT Quốc gia năm 2018, không có môn bị điểm liệt (1 điểm), không đủ điểm trúng tuyển vào các trường đại học CAND thì được ĐKXT vào hệ trung cấp của trường đại học PCCC, CSND, ANND.

Chỉ tiêu: sẽ thông báo sau.

* Ghi chú: Mỗi thí sinh ĐKXT vào một tổ hợp của một ngành của một trường CAND (phụ lục kèm theo). Trường hợp thí sinh dự thi nhiều môn, sau khi có kết quả, căn cứ điểm thi, nguyện vọng cá nhân thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển một lần tổ hợp xét tuyển trong một ngành của một trường hay điều chỉnh trường CAND xét tuyển chính thức (nếu ngành đó, trường đó có tổ hợp môn xét tuyển phù hợp).

Ví dụ: Thí sinh A ban đầu đăng ký tổ hợp A00 ngành 7860113 trường PCS, sau đó có kết quả thi thí sinh A có thể đăng ký xét tuyển chính thức tổ hợp C03 ngành 7860100 trường CSS hoặc tổ hợp A01 ngành 7860100 trường ANS.

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bằng một trong hai cách: điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến thông qua tài khoản cá nhân hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng tại điểm đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc gia.

3. Tổ chức sơ tuyển

3.1. Điều kiện sơ tuyển

- Sỹ quan, hạ sỹ quan (trong biên chế) không trong giai đoạn bị kỷ luật hoặc đang xem xét kỷ luật; hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ hàng năm phải hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

- Thể hình, sức khoẻ: Thực hiện theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định tại Hướng dẫn số 3026/H41-H50, ngày 20/10/2017 của Tổng Cục Hậu cần Kỹ thuật về khám thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2018, riêng chỉ số BMI của thí sinh phải đạt từ 17,9 đến dưới 30. Không áp dụng các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 15, thí sinh bị cận thị phải cam kết chữa trị khỏi khi trúng tuyển.

- Tiêu chuẩn về chính trị: Đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị theo Thông tư số 53/2012/TT-BCA, ngày 15/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sỹ CAND. Việc thẩm tra lý lịch thực hiện theo đúng Thông tư số 04/2018/TT-BCA, ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, Hướng dẫn số 1814/X11-X13, ngày 02/3/2018 và Hướng dẫn số 1652/X11-X13, ngày 24/02/2017 của Tổng cục Chính trị CAND.

3.2. Đăng ký sơ tuyển

- Sỹ quan, hạ sỹ quan trong biên chế; chiến sỹ NVCA đăng ký sơ tuyển tại đơn vị công tác.

- Thủ tục đăng ký sơ tuyển:

+ Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đăng ký (không đăng ký hộ) mang theo bản chính và bản sao có công chứng các loại giấy tờ: Sổ hộ khẩu, học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT, giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, 04 ảnh thẻ 4x6 và 03 ảnh thẻ 3x4 mặc quân phục CAND để đơn vị sơ tuyển dán và đóng dấu giáp lai vào phiếu khám sức khỏe, thẩm tra lý lịch, phiếu đăng ký xét tuyển, Giấy chứng nhận sơ tuyển; thí sinh chuẩn bị ảnh để dán vào lý lịch tự khai và hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Các đơn vị khi tiếp nhận đăng ký sơ tuyển phải đối chiếu bản chính, xác lập hồ sơ của từng trường hợp (gồm túi đựng hồ sơ; bản sao công chứng: học bạ THPT và bằng tốt nghiệp THPT, hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên…) và lập danh sách trích ngang gửi về phòng Tham mưu (đội Tổ chức cán bộ-Thanh tra) để tập hợp tiến hành sơ tuyển.

(* Chú ý: Văn bằng, học bạ, lý lịch tự khai và thẩm tra lý lịch không được tẩy xóa. Khi dự sơ tuyển phải có bản chính các loại giấy tờ liên quan để kiểm tra, đối chiếu).

- Thời gian sơ tuyển:

+ Ngày 10/4/2018 là hạn cuối các đơn vị nộp hồ sơ đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 về Phòng Tham mưu (Đội Tổ chức cán bộ-Thanh tra) để tổng hợp nộp cho Sở Giáo dục và đào tạo.

+ Ngày 15/4/2018 là hạn cuối phòng Tham mưu nộp hồ sơ đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

+ Từ ngày 10/5-05/6/2017: Các đơn vị tiến hành tra cứu theo mẫu B5 và thẩm tra sơ bộ lý lịch thí sinh đạt sơ tuyển, nếu không phát hiện vấn đề liên quan tiêu chuẩn chính trị thì cho đăng ký xét tuyển vào các trường CAND, tập hợp và gửi về phòng Tham mưu (đội Tổ chức cán bộ-Thanh tra) để tổng hợp báo cáo Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh phê duyệt. Sau khi trúng tuyển sẽ tiến hành thẩm tra, xác minh theo quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BCA, ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an và kết luận tiêu chuẩn chính trị theo Thông tư số 53/2012/TT-BCA, ngày 15/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an.

+ Từ ngày 20/5-23/6/2018: Phòng Tham mưu (đội Tổ chức cán bộ-Thanh tra) tổng hợp, nộp hồ sơ và danh sách trích ngang thí sinh đủ điều kiện, đăng ký xét tuyển vào các trường CAND kèm lệ phí tuyển sinh theo quy định; báo cáo kết quả sơ tuyển về Tổng cục III-BCA.

+ Ngày 24/6/2018 đến ngày 27/6/2018: các đơn vị hướng dẫn người dự tuyển vào trường CAND tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

(Chú ý: Sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ Công an mặc thường phục khi dự kỳ thi THPT Quốc gia; chấp hành nghiêm quy chế tuyển sinh).

+ Từ ngày 08/7-20/7/2018: Phòng Tham mưu (đội Tổ chức cán bộ-Thanh tra) tiếp nhận phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp của thí sinh.

+ Từ ngày 06/8-12/8/2018: Phòng Tham mưu (đội Tổ chức cán bộ-Thanh tra) nhận giấy chứng nhận kết quả thi từ thí sinh và nộp về trường CAND.Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trung cấp của thí sinh và nộp về Cục Đào tạo.

+ Từ ngày 17/8-15/10/2018: Phòng Tham mưu (đội Tổ chức cán bộ-Thanh tra) làm thủ tục nhập học cho thí sinh trúng tuyển.

* Thời gian tổ chức sơ tuyển sức khỏe: sẽ có thông báo sau.

4. Đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia 2018

4.1. Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc gia       

- Năm 2018, các trường đại học CAND không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. Các thí sinh muốn ĐKXT vào các trường đại học CAND phải đăng ký dự thi THPT quốc gia. Người có nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học CAND sử dụng các tổ hợp môn như Mục I hướng dẫn này.

- Các đơn vị hướng dẫn cho người có nguyện vọng dự tuyển vào trường đại học CAND đăng ký, dự thi THPT quốc gia tại đơn vị và tổng hợp, nộp về phòng Tham mưu (đội Tổ chức cán bộ-Thanh tra) để thống kê, đối chiếu và nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Chú ý: Hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ Công an có nguyện vọng chuyển chuyên nghiệp khi hết thời gian phục vụ phải đăng ký, dự kỳ thi THPT quốc gia lấy điểm làm căn cứ xét, chuyển sang chế độ chuyên nghiệp theo quy định.

4.2. Hồ sơ đăng ký, lệ phí dự thi

- Hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các đơn vị liên hệ mua hồ sơ ĐKDT THPT tại phòng Tham mưu (đội Tổ chức cán bộ-Thanh tra) và khai hồ sơ theo hướng dẫn. Các Phòng/Trung tâm chịu trách nhiệm về các thông tin đăng ký dự thi của cán bộ, chiến sỹ trước khi nộp cho phòng Tham mưu (đội Tổ chức cán bộ-Thanh tra).

- Lệ phí đăng ký dự thi: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Thủ tục tuyển sinh, xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp

5.1. Hồ sơ

- Túi hồ sơ tuyển sinh vào các trường CAND bao gồm:

+ Lý lịch tự khai;

+ Thẩm tra lý lịch;

+ Đơn xin xét tuyển vào trường CAND.

- Hồ sơ xét tuyển vào trường CAND, bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển đại học (theo mẫu của Bộ Công an);

+ Bản photo phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia;

+ Bản photo giấy báo dự thi THPT Quốc gia;

+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ ưu tiên (chứng minh nhân dân, tài liệu chứng minh để hưởng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên).

+ Bản chính và 02 bản photo (có chứng thực) giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển sinh nguyện vọng 1 do Hội đồng thi cấp.

- Hồ sơ xét tuyển trung cấp CAND, bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp theo mẫu quy định của BCA.

+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia.

+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

5.2. Đối tượng, khu vực ưu tiên: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo.

5.3. Mã đăng ký xét tuyển

- Mã trường THPT của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND được Bộ GD&ĐT quy ước là 900.

- Mã ban tuyển sinh Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi: C8.

III. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Tham mưu

- Tham mưu, phục vụ Giám đốc và Hội đồng tuyển sinh Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh chỉ đạo triển khai công tác sơ tuyển, tuyển sinh vào các trường đại học CAND năm 2018.

- Chủ trì tiến hành thực hiện công tác sơ tuyển.

- Thống kê, lập danh sách báo cáo Giám đốc và Hội đồng tuyển sinh số lượng thí sinh đạt sơ tuyển, đủ điều kiện xét tuyển để báo cáo về Tổng cục III-BCA và trường CAND theo quy định.

- Nhận hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ dự xét tuyển, trực tiếp kiểm tra, tiếp nhận, hoàn chỉnh thủ tục nộp về các trường đúng thời gian quy định.

- Phối hợp với phòng PH41-Công an tỉnh tiến hành sơ tuyển sức khỏe theo quy định; tổng hợp kinh phí tuyển sinh đề xuất Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh phê duyệt.

2. Các phòng/trung tâm

- Lập danh sách trích ngang sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ (theo mẫu) gửi về phòng Tham mưu tiến hành sơ tuyển.

- Thực hiện công tác thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn về chính trị của CSNV ở đơn vị mình.

- Tổ chức triển khai hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ đăng ký dự thi THPT Quốc gia theo quy định.

- Phòng Hậu cần và trang bị kỹ thuật chuẩn bị kinh phí đáp ứng yêu cầu triển khai công tác sơ tuyển sinh.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc trao đổi trực tiếp với phòng Tham mưu (đội Tổ chức cán bộ-thanh tra: 0553.723114) để được hướng dẫn./.

ĐỘI TỔ CHỨC CÁN BỘ - THANH TRA

Mẫu hướng dẫn ghi hồ sơ tuyển sinh tại đây CCF04042018.pdfCCF04042018.pdf , CCF04042018_0002.pdfCCF04042018_0002.pdf

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm