Do yêu cầu công tác, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi đã giải thể và sáp nhập vào Công an tỉnh, do đó Trang thông tin điện tử Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (địa chỉ: http://canhsatpccc.quangngai.gov.vn) không còn hoạt động. Công an tỉnh sử dụng Trang thông tin điện tử có địa chỉ http://ca.quangngai.gov.vn(tại đây)​

Ngày 30/11/2017, Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Đào tạo, huấn luyện PCCC, CNCH phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 2 tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho hơn 40 học viên là lực lượng PCCC cơ sở trên địa bàn huyện Bình Sơn.
Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cảnh sát PCCC tỉnh và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật và kiến thức PCCC & CNCH cho Lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hà. Ngày 28/11 Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Đào tạo, huấn luyện PCCC, CNCH phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 5 tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho 94 học viên là lực lượng PCCC cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hà. 
Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và phát huy vai trò của lực lượng PCCC cơ sở, tăng cường khả năng sẵn sàng phối hợp chữa cháy kịp thời khi có cháy xảy ra, ngày 25/11 Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Đào tạo, huấn luyện PCCC, CNCH tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho 26 học viên là lực lượng PCCC cơ sở Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ngãi. ​
Ngày 17/11/2017 Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Đào tạo, huấn luyện PCCC, CNCH tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 34 học viên là lực lượng PCCC cơ sở Nhà máy Đường Phổ Phong – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.
Ngày 14/11/2017 Phòng Cảnh sát PCCC số 2 phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Đào tạo, Huấn luyện PCCC, CNCH, Cảnh sát PCCC tỉnh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở trên địa bàn huyện Trà Bồng.
Ngày 09/11/2017, Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Đào tạo, huấn luyện PCCC, CNCH phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 1 tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 80 học viên là lực lượng PCCC cơ sở trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.
Sáng ngày 08/11/2017 Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Đào tạo, huấn luyện PCCC, CNCH phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 2 tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 60 học viên là lực lượng PCCC cơ sở trên địa bàn huyện Bình Sơn.
Nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh trong 02 ngày 04, 05/11 Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Đào tạo, huấn luyện PCCC, CNCH tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho 65 học viên là lực lượng PCCC cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi.
Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy và phát huy vai trò PCCC của lực lượng dân phòng, Trong hai ngày 26, 27/10/2017 Trung tâm phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 4 tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho 179 học viên là lực lượng dân phòng huyện Tư Nghĩa. 

TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/2 1 2 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm