Do yêu cầu công tác, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi đã giải thể và sáp nhập vào Công an tỉnh, do đó Trang thông tin điện tử Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (địa chỉ: http://canhsatpccc.quangngai.gov.vn) không còn hoạt động. Công an tỉnh sử dụng Trang thông tin điện tử có địa chỉ http://ca.quangngai.gov.vn(tại đây)​

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Nghị định gồm 7 chương 45 điều quy định về bố trí lực lượng và hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; nguyên tắc, quan hệ phối hợp, bảo đảm điều kiện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Dự thảo quy định các tiêu chí: Chợ bảo đảm an toàn PCCC; khu dân cư, hộ gia đình an toàn PCCC; cụm công nghiệp an toàn PCCC; Cảng an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh.
Dự thảo QCVN 06:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia ​về an toàn cháy cho nhà và công trình​

Tham gia góp ý dự thảo bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực PCCC​. Tải tại đây Bộ thủ tục hành chính.rarBộ thủ tục hành chính.rar

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm