Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Nghị định gồm 7 chương 45 điều quy định về bố trí lực lượng và hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; nguyên tắc, quan hệ phối hợp, bảo đảm điều kiện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Dự thảo quy định các tiêu chí: Chợ bảo đảm an toàn PCCC; khu dân cư, hộ gia đình an toàn PCCC; cụm công nghiệp an toàn PCCC; Cảng an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh.
Dự thảo QCVN 06:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia ​về an toàn cháy cho nhà và công trình​

Tham gia góp ý dự thảo bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực PCCC​. Tải tại đây Bộ thủ tục hành chính.rarBộ thủ tục hành chính.rar

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm