Do yêu cầu công tác, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi đã giải thể và sáp nhập vào Công an tỉnh, do đó Trang thông tin điện tử Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (địa chỉ: http://canhsatpccc.quangngai.gov.vn) không còn hoạt động. Công an tỉnh sử dụng Trang thông tin điện tử có địa chỉ http://ca.quangngai.gov.vn(tại đây)​

Ngày 23/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 21/2018/NĐ-CP quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ; Nghị định gồm 4 chương 20 điều.

Ngày 13/02/2018, Bộ Công an và Bộ Xây dựng đã ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình; Quy chế gồm 3 chương 11 điều.

Từ giai đoạn 2018 - 2020, nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông được dành 100% cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Đây là nội dung cơ bản của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài Chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018.

Nội dung cơ bản của Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP như sau:

* Về phối hợp thực hiện trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong các trường hợp quy định tạiđiểm a khoản 1 Điều 245 và điểm a khoản 1 Điều 280 của Bộ luật Tố tụng hình sự

1. Về thời giờ làm việc

            Thời giờ làm việc của người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai không quá 08 giờ trong một ngày và 40 giờ trong một tuần. Thời giờ làm việc ngoài thời gian quy định nêu trên được tính là thời gian làm thêm giờ.

Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi kể từ ngày 1-11
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Theo đó quy định về nổ súng được Luật quy định như sau:
Nhằm tăng cường công tác cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực giải quyết công việc liên quan đến cá nhân và tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, ngày 14 tháng 6 năm 2017, Bộ Công an ban hành Quyết định 2043/QĐ-BCA-V19 xác định danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính. 
Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 67/2017/NĐ-CP gồm 06 chương 83 điều quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm