Đăng ngày: 30/07/2017
Ngày 29/7/2017, Tổng cục Chính trị CAND đã công bố điểm trúng tuyển đại học vào các trường CAND năm 2017. Theo đó, điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cụ thể như sau:

* Nam Miền Bắc: 28.25 điểm

(Kèm theo tiêu chí phụ: Trong số 16 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 06 thí sinh: 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.35 điểm và môn Toán đạt 9.6 )

* Nữ Miền Bắc: 30.25 điểm

(Kèm theo tiêu chí phụ: Trong số 04 thí sinh cùng mức 30.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 28.35 điểm)
diemtrungtuyen2017pccc.jpg 
* Nam Miền Nam: 27 điểm

(Kèm theo tiêu chí phụ: Trong số 18 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 05 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt từ 26.55 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 26.0 điểm và môn Toán 

*Nữ Miền Nam: 28.5 điểm

(Kèm theo tiêu chí phụ: Trong số 06 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 03 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.4 điểm và môn Toán đạt 9.47)

Lưu ý cách xét têu chí phụ:

Trường hợp số thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nhà trường sẽ xét theo tiêu chí phụ, lần lượt là:
Thứ nhất, trường xét thí sinh tổng điểm 3 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) đã làm tròn đến 0,25, lấy từ cao xuống thấp.

Thứ hai, trường xét thí sinh có tổng điểm 3 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) chưa làm tròn, lấy từ cao xuống thấp.

Thứ ba, trường lấy theo thứ tự thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn
​​ 
Đội Tổ chức cán bộ - Thanh tra

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm