Đăng ngày: 18/06/2018

​Sáng ngày 12/6/2018, Cảnh sát PCCC tỉnh tổ chức sơ kết đánh giá công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn các mô hình điển hình an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Quảng Ngãi là một tỉnh ven biển nằm ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ; với diện tích tự nhiên khoảng 5.152,67 km­2, có chiều dài đường bờ biển khoảng 129 km với vùng lãnh hải rộng lớn 11.000 km2, gồm 13 huyện, thành phố và 01 huyện đảo. Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh, mạnh; kéo theo nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp làng nghề, trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, các khu dân cư tập trung, khu vui chơi giải trí phát triển, dẫn đến tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp hơn trước, đòi hỏi công tác đảm bảo an toàn PCCC phải được nâng tầm cao hơn. Để góp phần đảm bảo an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, an toàn PCCC, kiềm chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra, công tác PCCC tại chỗ phải được các cấp, các ngành đặt lên hàng đầu. Trong đó, vai trò của quần chúng nhân dân là hết sức quan trọng. Để phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân trong công tác PCCC, Đảng và Nhà nước đã có nhiều văn bản đề cập đến nội dung liên quan công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC, quy định trách nhiệm của công dân, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; quy định việc xây dựng và duy trì lực lượng PCCC tại chỗ.

0P8A5124.JPG
Đại tá Võ Đức Nguyện - Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh

Thời gian qua, việc xây dựng, ra mắt các mô hình đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh diễn ra mạnh mẽ, điển hình như: Mô hình “Tổ dân phố an toàn về PCCC” tại Tổ dân phố 5, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi; mô hình “Thôn an toàn về PCCC” tại thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn; mô hình “Chợ kiểu mẫu an toàn về PCCC” tại Chợ huyện Đức Phổ; mô hình “Cụm Công nghiệp an toàn về PCCC” tại Cụm Công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa; mô hình “Cơ quan an toàn về PCCC” tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực. Thông qua việc tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy giữa các cơ quan, đơn vị, giữa các hộ kinh doanh tại các chợ và trung tâm thương mại để xây dựng, củng cố mô hình; tổ chức triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác PCCC với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để phát huy trí tuệ của nhân dân trong thực hiện mô hình; tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng quần chúng nhằm tuyên truyền ý thức trong công tác phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy được chú trọng thực hiện; thông qua các mô hình an toàn phòng cháy, chữa cháy để xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ. Nhờ có phong trào toàn dân PCCC nên nhiều sơ hở, thiếu sót có nguy cơ gây cháy ở các cơ sở sản xuất và khu dân cư đã được phát hiện và khắc phục kịp thời; lực lượng dân phòng và PCCC cơ sở đã phát hiện và dập tắt nhiều vụ cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lớn, góp phần kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

0P8A5128.JPG
0P8A5125.JPG
Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng mô hình đảm bảo an toàn PCCC vẫn còn những mặt hạn chế; việc xây dựng mô hình an toàn PCCC có nhiều nơi còn mang nặng hình thức, chưa đạt được mục tiêu “sâu rộng, vững chắc và hiệu quả”. Mô hình an toàn PCCC hoạt động chưa thu hút, lôi cuốn được các tầng lớp nhân dân tham gia chưa thật sự hiệu quả; công tác xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ gặp nhiều khó khăn, nhất là lực lượng dân phòng; số đội PCCC cơ sở tuy được xây dựng nhiều nhưng vẫn để xảy ra nhiều vụ cháy, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản; nhận thức về việc xây dựng mô hình đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy của các cấp chính quyền cơ sở và người đứng đầu đơn vị, cơ sở còn hạn chế, bất cập; thậm chí coi nhẹ. Còn thiếu các điều kiện cần thiết tạo động lực cho việc xây dựng và thúc đẩy mô hình an toàn phòng cháy, chữa cháy phát triển.

Để phong trào toàn dân PCCC, cũng như mô hình đảm bảo an toàn PCCC phát huy hiệu quả, trong thời gian đến cần triển khai thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tập trung làm chuyển biến nhận thức của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác PCCC. Thực tiễn cho thấy nơi nào cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, cơ sở quan tâm đầu tư cho công tác PCCC thì nơi đó công tác này đạt hiệu quả và ngược lại; chú trọng xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ, đào tạo huấn luyện nghiệp vụ PCCC, gắn nội dung thực hiện công tác PCCC với tiêu chí xét thi đua hàng năm.

Hai là, chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt thuộc các mô hình an toàn PCCC; xây dựng lực lượng dân phòng tại các khu dân cư, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành; trong quá trình xây dựng cần có biện pháp xây dựng gắn với củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động và giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho cán bộ phụ trách địa bàn thực hiện nhiệm vụ này, đồng thời hướng dẫn, giúp các địa phương, đơn vị, cơ sở thành lập, duy trì hoạt động; hàng năm tổ chức đánh giá phân loại để có hướng củng cố tiếp theo.

Ba là, thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC theo quy định của pháp luật, nhất là các thành viên nòng cốt của mô hình an toàn PCCC.

Bốn là, thường xuyên xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy để tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân PCCC, tạo thi đua học tập và làm theo gương điển hình tiên tiến về PCCC góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC.

Năm là, coi trọng và đổi mới các hình thức tuyên truyền và bám sát địa bàn cơ sở để xây dựng mô hình đảm bảo an toàn PCCC; tuyên truyền, hướng dẫn cho đông đảo các tầng lớp nhân dân về các quy định PCCC, kiến thức PCCC cơ bản để mỗi người dân tự chủ động biết cách phòng cháy, xử lý tốt các tình huống khi chữa cháy ban đầu và tích cực tham gia các hoạt động PCCC tại địa phương.

Sáu là, tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định về PCCC, tăng cường đầu tư kinh phí cho các mô hình đảm bảo an toàn PCCC, xác định công tác PCCC phải lấy phòng ngừa làm chính, từ đó duy trì các điều kiện an toàn PCCC tại các khu dân cư, cơ sở, gia đình để loại trừ và giảm đến mức thấp nhất nguy cơ gây nên cháy, nổ; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ để chủ động phòng ngừa và chữa cháy kịp thời, có hiệu quả khi có cháy xảy ra.

Bảy là, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn PCCC, đồng thời động viên, khen thưởng kịp thời các địa phương, cơ quan, tổ chức có các mô hình an toàn PCCC hoạt động hiệu quả để động viên, khích lệ phong trào.

Tám là, kịp thời sơ tổng kết để rút kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng mô hình đảm bảo an toàn PCCC, qua đó đẩy mạnh học tập, nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả./.Văn Tín

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm