Đăng ngày: 23/11/2018

Do yêu cầu công tác, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi đã giải thể và sáp nhập vào Công an tỉnh, do đó Trang thông tin điện tử Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (địa chỉ: http://canhsatpccc.quangngai.gov.vn) không còn hoạt động. Công an tỉnh sử dụng Trang thông tin điện tử có địa chỉ http://ca.quangngai.gov.vn(tại đây)​

CATdungTTTDTcuaPCCCtinh.24.11.2018.jpg

Thông báo dừng hoạt động Trang thông tin điện tử Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm