Đăng ngày: 04/04/2017
Để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy cũng như thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy; Cảnh sát PCCC tỉnh thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ mail như sau:
        Số điện thoại dây nóng: 0913.400.234.

Địa chỉ mail: cspcccqngai@gmail.com.

Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi xin thông báo để các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết.

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm