Đăng ngày: 02/08/2017
Nhằm thực hiện tốt công tác cải các thủ tục hành chính trong việc cấp các loại Giấy chứng nhận về PCCC, cũng như để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân kinh doanh khí đốt hóa lỏng (LPG), kể từ ngày 01/7/2017 Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi thực hiện việc phân cấp công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đối với các cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng (LPG) có tổng trọng lượng khí tồn chứa từ 70kg trở lên đến dưới 1000kg về các Phòng Cảnh sát PCCC phụ trách huyện, thành phố.
 
Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi thông báo để các tổ chức, cá nhân kinh doanh khí đốt hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh biết, liên hệ với Phòng Cảnh sát PCCC phụ trách huyện, thành phố tại nơi cư trú để hướng dẫn, thực hiện theo các địa chỉ sau:

Phòng Cảnh sát PCCC số 1 (phụ trách địa bàn thành phố Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn); địa chỉ: 330 Trần Hưng Đạo, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi - Sđt/Fax: (0255)3.824.114

Phòng Cảnh sát PCCC số 2 (phụ trách địa bàn huyện Bình Sơn, huyện Trà Bồng, huyện Tây Trà); địa chỉ: Thôn An Lộc, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - Sđt/Fax: (0255)3.626.884

Phòng Cảnh sát PCCC số 3 (phụ trách địa bàn huyện Mộ Đức, huyện Đức Phổ, huyện Ba Tơ); địa chỉ: Thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi - Sđt/Fax: (0255)3.976.114

Phòng Cảnh sát PCCC số 4 (phụ trách địa bàn huyện Tư Nghĩa, huyện Nghĩa Hành, huyện Minh Long); địa chỉ: Tổ dân phố Phú Vinh Trung, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi - Sđt/Fax: (0255)3.961.114

Phòng Cảnh sát PCCC số 5 (phụ trách địa bàn huyện Sơn Tịnh, huyện Sơn Hà, huyện Sơn Tây); địa chỉ: Thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi - Sđt/Fax: (0255)3.675.915

Nội dung thủ tục hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng (LPG) nêu trên đã được thông báo trên Trang thông tin điện tử Cảnh sát PCCC tỉnh.

Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm