Đăng ngày: 31/12/2017

Thực tập phương án chữa cháy là một nội dung cụ thể trong công tác phòng cháy, chữa cháy, là khâu bước đầu chuẩn bị về mặt kỹ năng, kỹ thuật chữa cháy.

 Thông qua thực tập phương án chữa cháy sẽ giúp cho cơ sở nơi được chọn thực tập phương án chữa cháy và các cơ sở khác có liên quan nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm về công tác PCCC trong quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh; đồng thời, thực tập phương án chữa cháy nhằm tạo điều kiện cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành, lực lượng Cảnh sát PCCC và các lực lượng được huy động tham gia phối hợp đồng bộ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực chỉ huy chữa cháy, nắm vững địa hình, đặc điểm, tính chất nguy hiểm cháy, nổ, vị trí giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy. Không chỉ vậy, thực tập phương án chữa cháy còn là dịp tuyên truyền về PCCC.

Để buổi thực tập đạt hiệu quả tốt, các đơn vị tham gia thực tập cần bám sát kịch bản, đảm bảo sự phối hợp, thống nhất giữa các đơn vị, lực lượng. Xử lý tình huống như thực tế có cháy xảy ra với thái độ tích cực, nghiêm túc và phải đảm bảo an toàn về người, tài sản, phương tiện.

Khi buổi thực tập kết thúc cần tổ chức họp rút kinh nghiệm, đồng thời phổ biến những kinh nghiệm, bài học từ thực tiễn thực tập để các cơ sở nghiên cứu, vận dụng. Các cơ sở cần quán triệt đến công nhân, người lao động để nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thực tập phương án chữa cháy, từ đó định kỳ tổ chức thực tập tại cơ sở mình theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, các doanh nghiệp phải thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trong công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật; phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy, chữa cháy: “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ”. Chú trọng việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy gắn với việc thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị chữa cháy và cử lực lượng chữa cháy cơ sở tham gia huấn luyện phòng cháy, chữa cháy để lực lượng này biết cách sử dụng thành thạo những phương tiện chữa cháy tại chỗ, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp giải quyết hiệu quả các tình huống cháy, nổ xảy ra. Lực lượng chữa cháy cơ sở, lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải nắm rõ tình hình đặc điểm của cơ sở thuộc diện quản lý, nhằm xác định nguồn nước cung cấp chữa cháy, giao thông trong và ngoài cơ sở đã thực tập để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung phương án chữa cháy nhất là quy mô huy động lực lượng, phương tiện khi có sự cố cháy, nổ lớn, phức tạp xảy ra nhằm cứu chữa đạt hiệu quả cao nhất.

Nhận thức đúng đắn ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác thực tập phương án chữa cháy, đồng thời có sự quan tâm đúng mức đến công tác này và tổ chức thực hiện một cách bài bản sẽ giúp chúng ta sẵn sàng xử lý tốt các tình huống cháy xảy ra./.P. Hổ

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm