Đăng ngày: 10/04/2018

​Trong những năm gần đây, tình hình cháy, nổ cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói riêng diễn biến phức tạp. Đã xảy ra nhiều vụ cháy, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh thường xuyên đẩy mạnh các công tác nghiệp vụ về PCCC, trong đó công tác xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy luôn được quan tâm chú trọng, nâng cao về chất lượng, số lượng, nhất là đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. 

Qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là người đứng đầu cơ sở, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Các cơ sở chưa trang bị đủ phương tiện, thiết bị PCCC theo quy định; lực lượng PCCC của cơ sở chưa được huấn luyện thường xuyên; nhiều cơ sở chưa thường xuyên xây dựng và thực tập phương án chữa cháy theo quy định, hoặc nếu có cũng chỉ mang tính đối phó nên khi xảy ra cháy, nổ thường bị động, lúng túng...

Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực tập phương án chữa cháy trong thời gian đến, lực lượng Cảnh sát PCCC cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cơ sở xây dựng, thực tập phương án chữa cháy; mở các lớp huấn luyện, kiểm tra nghiệp vụ về PCCC đối với lực lượng PCCC của cơ sở nhằm giúp lực lượng này nắm vững kiến thức, kinh nghiệm về PCCC, chủ động xử lý tốt những tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu, không để cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng.

2. Khảo sát, nắm chắc, thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu về tình hình thực tế tại cơ sở như: số lượng, loại chất cháy, khả năng cháy lan, giao thông, nguồn nước, lực lượng, phương tiện tại cơ sở, kết cấu xây dựng, lối thoát hiểm…. để xây dựng phương án chữa cháy sát, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở.

3. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC; hướng dẫn cơ sở xây dựng và thực tập phương án chữa cháy để nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng thao tác chữa cháy của cán bộ, nhân viên, lực lượng phòng cháy, chữa cháy của cơ sở.

4. Thường xuyên rà soát, lên danh sách cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao nhằm tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC, tập trung nhắc nhở công tác xây dựng và thực tập phương án chữa cháy (PC11) của cơ sở theo quy định để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ xảy ra./.Dương Văn Bình​

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm