Đăng ngày: 12/10/2016
Chiều 11-10, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã ký chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016-2020.
“Hôm nay, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương đã đưa ra nhiều cam kết, trước hết là 6 nhiệm vụ đối với Ban Dân vận Trung ương và 8 nhiệm vụ đối với Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Chúng tôi nghĩ rằng, việc ký kết này rất quan trọng, nhưng tổ chức thực hiện tốt càng quan trọng hơn”, Thủ tướng phát biểu sau khi ký kết chương trình phối hợp.

Nhấn mạnh vai trò của công tác dân vận, Thủ tướng mong muốn các cơ quan Nhà nước phải nâng cao hiệu quả công tác này, từ phương thức hoạt động, đến phong cách cán bộ, công chức gần dân, trọng dân, học dân.

Những chủ trương, chính sách c​ủa cơ quan Nhà nước khi ban hành đều phải gắn với quyền lợi của nhân dân, lấy ý kiến của nhân dân.
tangcuongcongtacdanvantrongcanbocoquan.jpg 
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: TTXVN
 

Phải tăng cường phối hợp giữa hệ thống dân vận với các cơ quan hành chính Nhà nước, nhất là trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. “Chính nhân dân quyết định sự thành bại của chính sách”, Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng, việc phối hợp giữa cơ quan Nhà nước và cơ quan dân vận là thể hiện tinh thần này.

Mỗi cán bộ, cơ quan hành chính Nhà nước đều phải quan tâm đến công tác dân vận. Hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước phải tạo điều kiện cho cơ quan dân vận các cấp.

“Chương trình này thể hiện cam kết chính trị chung của hai cơ quan, mà trọng tâm là làm sao cho đường lối, quan điểm của Đảng được thể chế hóa ngày càng đầy đủ, sâu sắc, được thực thi có hiệu quả, đi vào thực tiễn và tác động tích cực đến cuộc sống của người dân trong cả nước, đặc biệt là người dân sống ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, người có cuộc sống khó khăn...” - Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh cam kết, Ban Dân vận Trung ương sẽ bám sát những nội dung đã ký kết để triển khai thực hiện chương trình phối hợp bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đồng thời sẽ hướng dẫn Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND các tỉnh, thành phố xây dựng, ký kết chương trình phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả ở các cấp.

Hằng năm, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất kế hoạch triển khai năm tiếp theo.

Quá trình triển khai thực hiện, nếu cần thiết, hai bên sẽ tiếp tục bổ sung, điều chỉnh kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


Theo chinhphu.vn

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm