Đăng ngày: 27/06/2018

​Trong 5 năm qua lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh triển khai đồng bộ các phương pháp, biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, một số kết quả điển hình như:

1. Trong công tác tham mưu, chỉ đạo

- Tham mưu Tỉnh ủy ban hành: Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Công văn số 197-CV/TU ngày 06/01/2016 về việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1430-CV/TU ngày 28/12/2016 về việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh năm 2017; Công văn số 2387-CV/TU ngày 20/12/2017 về việc tiếp tục thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh năm 2018.

- Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 “Quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành hơn 20 văn bản, điển hình như: Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2016 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh năm 2016; Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 về Ban hành Đề án “Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 – 2020”; Công văn số 382/UBND-NC ngày 29/01/2013 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2013.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo PCCC tỉnh hàng năm ban hành: Kế hoạch công tác PCCC; công văn chỉ đạo UBND các huyện, thành phố triển khai công tác PCCC; công văn chỉ đạo UBND các huyện, thành phố rà soát, kiện toàn lực lượng dân phòng trên địa bàn; quyết định về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và Ngày toàn dân PCCC; tổ chức Hội nghị triển khai công tác các năm;…

- Ban hành hơn 20 văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn, điển hình như: Kế hoạch số 129/KH-PCCC-TM(TH) ngày 28/8/2015 về thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-C66 ngày 04/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy của lực lượng CAND trong tình hình mới”; Kế hoạch số 1649/KH-CPT-P1(P3) ngày 30/9/2016 về huy động lực lượng, phương tiện của Cảnh sát PCCC tỉnh chi viện cho các địa phương lân cận khi xảy ra các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố lớn hoặc các vụ việc có diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự; Kế hoạch số 435/KH-CPT-P1(TH) ngày 28/3/2017 về tăng cường biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ trong tình hình mới; Kế hoạch số 127/KH-CPT-P1(TH) ngày 31/01/2018 về kiểm tra thường trực sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị trực thuộc và các cơ sở trọng điểm về PCCC năm 2018.

2. Công tác nắm tình hình, phân loại địa bàn, cơ sở quản lý: Thường xuyên rà soát, thống kê các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; qua đó, loại ra khỏi diện quản lý về PCCC những cơ sở đã ngừng hoạt động, bổ sung những cơ sở mới đưa vào hoạt động. Tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn trên địa bàn: Khu kinh tế Dung Quất, khu công nghiệp VSIP, khu công nghiệp Tịnh Phong, cửa hàng kinh doanh xăng dầu nằm trong khu đông dân cư, cảng cá, cảng neo đậu tàu thuyền.

thực tập PACC phối hợp nhiều lực lượng tham gia.jpg
Thực tập PACC phối hợp nhiều lực lượng tham gia

3. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung, phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực công tác. Tổ chức hơn 600 lượt tuyên truyền về PCCC và CNCH với gần 60.000 lượt người tham gia; tổ chức cho 2.317 cơ sở và 7 khu dân cư ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC; xây dựng nội dung, in, cấp phát hơn 10.000 bài khuyến cáo đảm bảo an toàn PCCC, 3.000 sổ tay phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở và người dân trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các địa phương xây dựng, ra mắt, duy trì hoạt động hơn 20 mô hình an toàn PCCC; phối hợp C66 – Bộ Công an tổ chức Hội thi Thể thao nghiệp vụ Cứu nạn, cứu hộ lần thứ nhất, năm 2017 (Cụm thi số 5); phối hợp UBND các huyện Bình Sơn, Đức Phổ, Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi tổ chức Hội thao Nghiệp vụ chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng tại địa bàn nêu trên.

tuyên truyền về PCCC.jpg
Tuyên truyền về PCCC

ra mắt mô hình an toàn PCCC.jpg
Ra mắt mô hình an toàn PCCC

4. Công tác quản lý nhà nước về PCCC trong đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là trong việc tổ chức thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với các dự án, công trình: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về PCCC, niêm yết công khai thủ tục hành chính có liên quan đến công tác thẩm duyệt thiết kế về PCCC tại trụ sở làm việc và trên Trang thông tin điện tử Cảnh sát PCCC tỉnh; bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, tác phong, thái độ hòa nhã, lịch sự để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục về PCCC cũng như hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các yêu cầu, quy định của pháp luật về PCCC trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Phối hợp với Sở Công thương trong công tác quy hoạch dự án kinh doanh gas, xăng dầu; phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác quy hoạch khu dân cư và các dự án, công trình khác.

nghiệm thu về PCCC.jpg
Nghiệm thu về PCCC

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC: Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn về PCCC, chủ động triển khai các biện pháp nhằm phòng ngừa sự cố cháy, nổ, tai nạn, nhất là trong dịp lễ, tết, đợt cao điểm về an toàn PCCC. Tham gia hơn 20 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở vui chơi, giải trí tập trung đông người; chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; nhà cao tầng và một số cơ sở trọng điểm, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; rừng…

kiểm tra an toàn PCCC.jpg
Kiểm tra an toàn PCCC

6. Công tác chữa cháy

- Chủ động phân công lực lượng tiến hành khảo sát, nắm tình hình đặc điểm như giao thông, nguồn nước trên địa bàn tỉnh, nhất là, triển khai tại các cơ sở có nguy cơ cháy lớn, qua đó đã kiến nghị người đứng đầu cơ sở khắc phục các sơ hở, thiếu sót, bất cập liên quan đến công tác PCCC, như: gỡ bỏ các mái che, trụ bê tông trên đường nội bộ trong các khu công nghiệp, khu kinh tế gây cản trở hoạt động của xe chữa cháy; mở đường vào các bể chứa nước chữa cháy, bể bơi tại các khách sạn… đảm bảo thông thoáng, thuận lợi cho xe chữa cháy vào lấy nước phục vụ công tác chữa cháy khi có cháy lớn;…Đã tiến hành khảo sát địa điểm các bến, bể, trụ lấy nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 về việc phê duyệt Dự án “Quy hoạch bổ sung bến, bể, trụ lấy nước chữa cháy tại các khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực tập 08 lượt phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng tham gia quy mô cấp tỉnh; xây dựng 143 PACC (PC12), 01 phương án cứu nạn, cứu hộ sự cố lật xe bồn chở gas; thực tập 73 phương án chữa cháy PC12 (trong đó có 26 phương án chữa cháy huy động nhiều lực lượng tham gia); phối hợp cơ quan Kiểm lâm các huyện tổ chức diễn tập chữa cháy rừng 10 lượt; hướng dẫn 43 cơ sở thực tập PACC (PC11). Kịp thời chi viện chữa cháy tại Xưởng hàn và lắp ráp của Công ty TNHH MTV Sản xuất và Lắp ráp ô tô Trường Hải – Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam với 03 xe chữa cháy, 01 xe CNCH, 01 xe chỉ huy và 20 CBCS. Tổ chức ký kết 11 quy chế phối hợp bảo đảm an toàn PCCC giữa lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh với các sở, ban, ngành, cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi về công tác bảo đảm an toàn PCCC./.Cao Câu

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm