Đăng ngày: 29/09/2017
Tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Cảnh sát PCCC tỉnh và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật và kiến thức PCCC và CNCH cho lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên thuộc cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; ngày 29/9 Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Đào tạo, huấn luyện PCCC, CNCH thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho 100 học viên là lực lượng PCCC cơ sở thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi. 

Các học viên đã được phổ biến một số nội dung như: Kiến thức cơ bản về PCCC, Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành; trách nhiệm người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC; đặc điểm, tính chất nguy hiểm cháy, nổ đối với loại hình cơ sở trường học; khái niệm cơ bản về cháy, nổ; những biểu hiện đặc trưng của sự cháy, các yếu tố hình thành nên sự cháy, quá trình phát triển của đám cháy. Đồng thời, các học viên được hướng dẫn về cấu tạo, tính năng tác dụng, các thao tác sử dụng, bảo quản, kiểm tra các loại phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở.
tthuanluyen.29-9-17 (1).jpg 
tthuanluyen.29-9-17 (2).jpg 
Buổi huấn luyện đã giúp học viên nâng cao kiến thức kinh nghiệm, ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở.
 
Hoài Anh

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm