Đăng ngày: 20/07/2018
Sáng ngày 17/7/2018, Đảng ủy Cảnh sát PCCC tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Thành phần tham gia học tập lần này gồm: Cấp ủy chi bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cảnh sát PCCC tỉnh; Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội phụ nữ Cảnh sát PCCC tỉnh; Đội trưởng, Phó Đội trưởng các đơn vị thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh.
 
Đồng chí Đại tá Dương Hồng Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh chủ trì quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. 
phobiennqtw7.2018.jpg 
Quang cảnh Hội nghị 
Đây là những văn kiện hết sức quan trọng, cán bộ, đảng viên tham gia học tập với tinh thần nghiêm túc, lắng nghe, tiếp thu, ghi chép và vận dụng vào thực tiễn công tác. Qua đợt học tập này đồng chí chủ trì yêu cầu các cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân bằng hình thức viết tay; đồng thời đồng chí chỉ đạo cho Cấp ủy chi bộ các đơn vị về triển khai quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 7 cho CBCS, đảng viên trong đơn vị mình.

Vă​n Tín

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm