Đăng ngày: 03/07/2017
Nhằm tăng cường công tác cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực giải quyết công việc liên quan đến cá nhân và tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, ngày 14 tháng 6 năm 2017, Bộ Công an ban hành Quyết định 2043/QĐ-BCA-V19 xác định danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính. 

Đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh có 15 danh mục sẽ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính gồm:

S​TT​ ​TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH​ TIẾP
N​HẬN
TRẢ KẾT QUẢ​
​1 ​Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy ​x ​x
​2
Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
x ​x
​3 ​Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy ​x ​x
​4 ​Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ ​x ​x
​5 ​Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy ​x ​x
​6 ​Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy ​x ​x
​7 ​Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ ​x
​8 ​Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy ​x
​9 ​Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy ​x ​x
​10 ​Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy ​x ​x
​11 ​Kiểm định phương tiện về phòng cháy và chữa cháy ​x ​x
​12 ​Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở ​x ​x
​13 ​Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III – ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. ​x
​14 ​Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân. ​x ​x
​15​ ​Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân ​x ​x

P.Hổ
​​​​​​​​​​

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm