• Văn bản của UBND huyện
 • Phân loại VB
 • Lĩnh vực văn bản
 • Văn bản của HĐND huyện
 • Liên kết website

  Thống kê truy cập

  Lượt truy cập: 2115278
  Đang online: 15
  Văn bản Hội đồng nhân dân huyện
  Phân loại
  Chọn lĩnh vực
  Từ khóa
  Tổng số: 415 văn bản.
  STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  1 256/GM-HĐND 03/12/2019 Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị trực báo giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND xã, thị trấn, Tổ đại biểu HĐND huyện năm 2019
  2 257/GM-HĐND 03/12/2019 Tham dự kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
  3 235/HĐND 02/12/2019 Về việc họp Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp HĐND huyện thường lệ cuối năm 2019
  4 234/HĐND 02/12/2019 Về việc giao nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2019
  5 232/HĐND 29/11/2019 Về việc đề xuất những nội dung cần xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020
  6 231/TB-HĐND 28/11/2019 V/v thống nhất chủ trương sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách huyện năm 2019
  7 230/TB-HĐND 27/11/2019 Triệu tập kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) HĐND huyện Đức Phổ khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
  8 229/TB-ĐGS 23/11/2019 Thay đổi thời gian giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện
  9 227/HĐND 19/11/2019 Về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân HĐND năm 2019
  10 228/HĐND 19/11/2019 V/v lấy ý kiến góp ý của UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội về quá trình công tacs của HĐND huyện Đức Phổ năm 2019
  11 226/BC-HĐND 19/11/2019 Tình hình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và theo dõi kết quả giải quyết đơn thư năm 2019
  12 225/BC-HĐND 19/11/2019 Tình hình hoạt động năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện
  13 223/HĐND 15/11/2019 Về việc bổ sung một số nội dung trong báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất công ích
  14 224/TB-ĐGS 15/11/2019 Lịch giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện về giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất công ích và đất khác do UBND xã quản lý tại UBND các xã, thị trấn
  15 222/TB-HĐND 13/11/2019 Lịch giám sát của Đoàn Giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
  Trang 1/28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>