• Văn bản của UBND huyện
 • Phân loại VB
 • Lĩnh vực văn bản
 • Văn bản của HĐND huyện
 • Liên kết website

  Thống kê truy cập

  Lượt truy cập: 2202395
  Đang online: 11
  Văn bản Hội đồng nhân dân huyện
  Phân loại
  Chọn lĩnh vực
  Từ khóa
  Tổng số: 458 văn bản.
  STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  1 10/TTr-HĐND 17/01/2020 Về việc đề nghị phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, nhiệm kỳ 2016-2021
  2 04/NQ-HĐND 17/01/2020 Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Đức Phổ, nhiệm kỳ 2016-2021
  3 03/NQ-HĐND 17/01/2020 Về việc đề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện Đức Phổ, nhiệm kỳ 2016-2021
  4 02/NQ-HĐND 17/01/2020 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, nhiệm kỳ 2016-2021
  5 01/NQ-HĐND 17/01/2020 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Đức Phổ, nhiệm kỳ 2016-2021
  6 08/KH-HĐND 15/01/2020 Công tác của HĐND huyện Đức Phổ năm 2020
  7 07/TB-HĐND 13/01/2020 Về kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
  8 06/TTr-HĐND 13/01/2020 Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
  9 04/HĐND 09/01/2020 Về việc đề nghị thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND huyện
  10 05/HĐND 09/01/2020 Về việc đề nghị thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND huyện
  11 03/HĐND 09/01/2020 Về việc đề nghị thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND huyện
  12 04/GM-HĐND 08/01/2020 Tham dự kỳ họp lần thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
  13 02/PC-HĐND 03/01/2020 Phiếu chuyển đơn của ông Nguyễn Đức Khánh, địa chỉ thôn Thanh Bình, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ
  14 01/HĐND 03/01/2020 Về việc thống nhất công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực năm 2019
  15 258/BC-HĐND 20/12/2019 Kết quả đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân HĐND huyện và xã, thị trấn năm 2019
  Trang 1/31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>