• Văn bản của UBND huyện
 • Phân loại VB
 • Lĩnh vực văn bản
 • Văn bản của HĐND huyện
 • Liên kết website

  Thống kê truy cập

  Lượt truy cập: 2008331
  Đang online: 28
  Văn bản Hội đồng nhân dân huyện
  Phân loại
  Chọn lĩnh vực
  Từ khóa
  Tổng số: 362 văn bản.
  STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  1 177/TB-HĐND 30/09/2019 Thay đổi thời gian giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện
  2 185/TB-ĐGS 12/09/2019 Lịch khảo sát của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện khảo sát việc thi hành án đối với các bản án đủ điều kiện thi hành nhưng thi hành chậm, kéo dài hoặc không thi hành án được tại Chi cục thi hành án dân sự huyện giai đoạn 2010-2018
  3 184/TB-ĐGS 12/09/2019 Lịch giám sát của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát việc thực hiện dân chủ cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/UBTVQH11 tại UBND 03 xã Phổ Quang, Phổ Minh và Phổ Văn từ 2018 đến tháng 8/2019
  4 182/HĐND 12/09/2019 V/v phối hợp rà soát, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời, ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri giữa năm 2019
  5 183/BC-HĐND 12/09/2019 Tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện
  6 175/TB-ĐGS 21/08/2019 Lịch giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện về giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư
  7 176/BC-HĐND 21/08/2019 Tình hình hoạt động tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019 của Thường trực và các Ban HĐND huyện Đức Phổ
  8 172/BC-HĐND 13/08/2019 Kêt quả tự kiểm tra Nghị quyết của HĐND huyện, kiểm tra Nghị quyết HĐND các xã, thị trấn ban hành tại kỳ họp giữa năm 2019, nhiệm kỳ 2016-2021
  9 QĐ-HĐND/Nguyễn Xuân Văn 13/08/2019 Thành lập Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo Phép lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 05/4/2007 tại UBND 03 xã Phổ Văn, Phổ Minh, Phổ Quang
  10 173/QĐ-HĐND 13/08/2019 Thanh lập Đoàn khảo sát việc thi hành án đối với các bản án đủ điều kiện thi hành nhưng thi hành chậm, kéo dài hoặc không thi hành được tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Phổ
  11 170/TB-HĐND 09/08/2019 Về việc cho ý kiến theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện
  12 169/TB-HĐND 09/08/2019 Về việc cho ý kiến theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện
  13 172/GM-UBND 08/08/2019 Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức họp để xem xét, cho ý kiến thống nhất vào dự thảo kế hoạch, đề cương giám sát và khảo sát 6 tháng cuối năm 2019
  14 165/HĐND 06/08/2019 Về việc cho ý kiến đối với nội dung Công văn số 2188/UBND ngày 26/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ
  15 166/GM-HĐND 05/08/2019 Thường trực HĐND huyện Đức Phổ tiếp và làm việc với Đoàn công tác HĐND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
  Trang 1/25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>