PHẦN IV: VĂN HOÁ - XÃ HỘI
   ------------------------------------------
  

Chương XXI:  ĂN - MẶC - Ở  

I. Ăn uống

1. Những món ăn ngày thường

2. Những món ăn ngày lễ tết

3. Những món ăn đặc sản

3.1. Những món ăn đặc sản từ ruộng đồng

3.2. Những món ăn đặc sản từ sông biển

4. Các loại thức uống

5. Hút

II. Mặc

1. Ăn mặc trong ngày thường

2. Ăn mặc trong ngày lễ, tết

III.

1. Địa bàn cư trú

2. Nhà cửa

2.1. Nhà cửa của người Việt

2.2. Nhà cửa của các dân tộc thiểu số ở miền núi