Giới thiệu

Tin tức sự kiện

Thanh tra

Khiếu nại, tố cáo

Phòng, chống tham nhũng

Tiếp công dân

Thủ tục hành chính

Văn bản pháp luật

Văn bản Thanh tra tỉnh

Quy chế làm việc

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 775830
Đang online: 5
Tin nổi bật
​   
Ảnh tư liệu

Trên đường công nghiệp hóa

Người Quảng Ngãi

Hình ảnh về Ba Tơ
Giải quyết khiếu nại, tố cáo

​Xét nội dung đơn đề ngày 16/6/2014 của ông Tạ Ngọc Minh khiếu nại Thông báo số 137/TB-UBND ngày 03/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại; kết quả thẩm tra, xác minh của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 59/BC-TTT ngày 14/10/2014 và quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định bác nội dung đơn đề ngày 16/6/2014 của ông Tạ Ngọc Minh, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định, ông Tạ Ngọc Minh có quyền khiếu nại đến Thanh tra Chính phủ hoặc khời kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2010

Tin qua các báo

Kết luận thanh tra là kết quả quá trình hoạt động của Đoàn thanh tra, là cơ sở quan trọng để giúp cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật cũng như phát huy nhân tố tích cực, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Do vậy, hiệu quả việc thực hiện kết luận thanh tra của đối tượng thanh tra là thước đo hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra.

 


Bản quyền © 2012 thuộc Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lữ Ngọc Bình - Chánh Thanh tra tỉnh.
Địa chỉ: Số 50 Hùng vương - TP Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi