Liên kết website

Thống kê truy cập

Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng xét nghiệm:
Thẩm quyền giải quyết Sở y tế
Lĩnh vực Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh
Trình tự thực hiện

​a. Đối với người đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng xét nghiệm:
Nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa - Sở Y tế Quảng Ngãi.
b. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận một cửa) kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ giao cho người nộp.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.
+ Sáng: Từ   7 giờ 30 đến 10 giờ 30
+ Chiều từ: 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.
Bước 2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho Thường trực đoàn thẩm định (Phòng Nghiệp vụ Y).
Bước 3:  Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định các điều kiện, lập biên bản.
Bước 4: Trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động cho cơ sở đủ điều kiện.
Trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 5: Thư ký Đoàn thẩm định chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa, để trả kết quả cho người đề nghị, hồ sơ lưu tại Thường trực đoàn thẩm định - Phòng Nghiệp vụ Y .
Bước 6: Sở Y tế gửi văn bản thông báo cho UBND huyện, thành phố nơi Phòng xét nghiệm được cấp phép hoạt động đặt trụ sở.
Thời gian trả kết quả: Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần.
Sáng: từ    7 giờ 30 đến 10 giờ 30
Chiều từ: 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.

Cách thức thực hiện

​Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa, Sở Y tế Quảng Ngãi.

Thành phần, số lượng hồ sơ

​a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (theo mẫu).
- Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
- Bản sao chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn và danh sách ghi rõ họ tên, số chứng chỉ, phạm vi hoạt động chuyên môn của từng người hành nghề đối với bệnh viện; bản sao chứng chỉ hành nghề của từng người hành nghề đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;
- Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức và hồ sơ nhân sự;
- Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực;
- Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn.
b. Số lượng hồ sơ:         01          (bộ)

Thời hạn giải quyết

​90 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

​Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện TTHC

​a.  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Quảng Ngãi
b.  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c.  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế.

Kết quả thực hiện TTHC

​Giấy phép.

Lệ phí

​4.650.000 đ/giấy phép, trong đó:
- Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động: Phòng xét nghiệm: 4.300.000đ/lần.
- Lệ phí cấp, cấp lại giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 350.000 đ/giấy phép.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

​- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.Don xin cap giay phep hoat dong phong kham.docDon xin cap giay phep hoat dong phong kham.doc
- Bản kê khai cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.Mau_KekhaiCSVC_nhansu_TTB.docMau_KekhaiCSVC_nhansu_TTB.doc

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

​6.10.1. Cơ sở vật chất:
a) Xây dựng và thiết kế:
- Địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình;
- Phòng xét nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu về giải pháp thiết kế kiến trúc và giải pháp kỹ thuật theo quy định tại mục 6, 7 của Quyết định số 35/2005/QĐ - BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành (phụ lục);
b) Đối với phòng xét nghiệm có thực hiện xét nghiệm vi sinh vật có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm cho người thì ngoài các quy định trên còn phải đáp ứng quy định tại Nghị định số 92/2010/NĐ - CP ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm (phụ lục);
c) Bảo đảm xử lý rác thải y tế theo quy định của pháp luật;
d) Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.
6.10.2. Thiết bị y tế:
Có đủ thiết bị xét nghiệm, dụng cụ y tế để thực hiện được ít nhất 01 trong 06 loại xét nghiệm vi sinh, hóa sinh, huyết học, miễn dịch, giải phẫu bệnh, di truyền y học.
6.10.3. Nhân sự:
a) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng xét nghiệm phải đáp ứng các điều kiện như sau:
- Là bác sỹ hoặc cử nhân sinh học hoặc cử nhân hóa học hoặc dược sỹ đại học hoặc kỹ thuật viên xét nghiệm (tốt nghiệp đại học) có chứng chỉ hành nghề.
- Có thời gian làm việc xét nghiệm ít nhất là 54 tháng kể cả thời gian học sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm kể từ ngày bắt đầu thực hiện công việc xét nghiệm (xác định từ thời điểm ký kết hợp đồng lao động hoặc có quyết định tuyển dụng) đến ngày được phân công, bổ nhiệm làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng xét nghiệm;
b) Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng xét nghiệm, các đối tượng khác làm việc trong phòng xét nghiệm nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

Căn cứ pháp lý

​- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 được QH thông qua ngày 23/11/2009
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 15/11/2011
- Nghị định số 92/2010/NĐ - CP ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
- Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đói với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Quyết định số 35/2005/QĐ - BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành
- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.

Văn bản đính kèm
Thông tin cần biết
   

​Danh sách thầy thuốc đủ điều kiện đề nghị tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 12 - năm 2017 TB_01_TTUT_12-10-2016_DS de nghi tang thay thuoc uu tu - 12.pdfTB_01_TTUT_12-10-2016_DS de nghi tang thay thuoc uu tu - 12.pdf

 

   

​Sở Y tế Quảng Ngãi thông báo về cấp chứng chỉ và xác nhận không hành nghề dược tại tỉnh Quảng Ngãi TB_1533_SYT_10-10-2016_Xac nhan khong hanh nghe Duoc.pdfTB_1533_SYT_10-10-2016_Xac nhan khong hanh nghe Duoc.pdf

 

   

​Thực hiện giá dịch vụ KB, CB bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của một số tỉnh/TP (đợt 2) CV_7354_BYT_7-10-2016_thuc hien gia dich vu KCB BHYT bao gom ca chi phi tien luong (đợt 2).pdfCV_7354_BYT_7-10-2016_thuc hien gia dich vu KCB BHYT bao gom ca chi phi tien luong (đợt 2).pdf

Lo-trinh-tien-luong-16-tinh-DOT-2.xlsLo-trinh-tien-luong-16-tinh-DOT-2.xls

 

 

   

​Hướng dẫn điều chỉnh mã DMDC và chỉ tiêu dữ liệu đầu ra CV_7081_BYT_26-9-2016_Dieu chinh ma DMDC-chi tieu dau ra.pdfCV_7081_BYT_26-9-2016_Dieu chinh ma DMDC-chi tieu dau ra.pdf

 

   

Quy định về hoạt động tiêm chủng ND_104_2016_CP_1-7-2016_HD Tiem chung.pdfND_104_2016_CP_1-7-2016_HD Tiem chung.pdf

 


    Bản quyền © 2012 thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
    Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.
    Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Chánh, Thành phố Quảng Ngãi