Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Thanh Tra Sở

Đảng và Đoàn thể

Quy hoạch sử dụng đất

Thủ tục hành chính

Danh mục dữ liệu TNMT

Giá đất năm 2014

Bản Tin Sở TNMT

Hệ thống quản lí chất lượng

Xét tặng giải thưởng Môi trường

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 504984
Đang online: 3
Tin nổi bật
​        Trên cơ sở  quy định tại các Nghị định số 44, 45, 46 /2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất, thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 76, 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính; UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Văn bản chỉ đạo các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tư pháp, Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi  tham mưu UBND tỉnh giải quyết các hồ sơ xác định giá  đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Công văn số 1809/STC-QLGCS ngày 28/7/2014 của Sở Tài chính và những hồ sơ xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian chưa kiện toàn cơ quan thực hiện xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Luật Đất đia năm 2013, đảm bảo không chậm trễ, ách tắc, tồn đọng hồ sơ.
Ảnh tư liệu

HOA XUÂN 2014

Đoàn TNCS HCM

Trên đường công nghiệp hóa
Tin từ Sở Tài Nguyên và Môi Trường

Ngày 21/8/2014; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chủ trì cuộc họp nghe Viện Dầu khí Việt Nam (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) báo cáo nội dung Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường cho khu vực ven biển tỉnh Quảng Ngãi.

Lĩnh vực CNTT TN và MT

​        Ngày 28/5/2014; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. Thông tư này được thay thế các Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; Thông tư số 08/2011-TT-BTNMT ngày 28/3/2011 và số 12/2012/TT-BTNMT ngày 30/10/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009. Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2014.

Lĩnh vực Môi trường

       Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính  phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Văn bản yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất, Ban Quản lý các Khu CN Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi hạn chế  hoặc không kêu gọi, cấp phép  đầu tư vào KKT Dung Quất, các KCN, CCN đối với những ngành nghề sản xuất gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý nước thải nhưng tại đây chưa có hệ thống nước thải tập trung.

Thông tin cần biết
   

         Ngày 25/7/2014, UBND tỉnh có Công văn số 3185/UBND-NNTN về việc thăm dò địa chất các mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 35 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP, ngày 09/03/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Công ty Cổ phần Phát triển 19 tháng 8 là tổ chức được lựa chọn cấp giấy phép thăm dò địa chất tại mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường phía Đông đèo Bình Đê, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi và sẽ tiến hành thẩm định các hồ sơ thăm dò địa chất nói trên theo quy định tại khoản 4, Điều 35 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP, ngày 09/03/2012 của Chính phủ.

            Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo./.                     

 

  

Thông Báo Danh sách mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

File đính kèm: Thongbao.pdf

File đính kèm: Quyetdinh.pdf

 

   

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 69/QĐ-STNMT ngày 02 tháng 4 năm 2014 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH APEX tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi thông báo:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ T0066 được UBND tỉnh ký ngày 22/12/2013, thuộc thửa đất số 94, tờ bản đồ số 08 diện tích 10.347 m2 tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi không còn giá trị. (hiện nay vị trí trên được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho thuê đất và cấp GCNQSD đất Công ty TNHH MTV Thủy sản Thanh Mai). 

Đề nghị các tổ chức, cá nhân phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thông báo và gửi về cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi địa chỉ: 163 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Số điện thoại:0553.821815). Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi trân trọng thông báo ./.  

 

 

   

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 123/QĐ-STNMT ngày 15 tháng 7 năm 2013 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Trường Mầm non An Hải, xã An Hải, huyện Lý Sơn. 

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi thông báo:

Kể từ ngày 15/7/2013 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BE 059872 số vào sổ CT 01639 ký ngày 25/6/2012, thuộc thửa đất số 397, tờ bản đồ số 15 tại xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tên người sử dụng đất Trường Mầm non An Hải không còn giá trị.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thông báo và gửi về cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi địa chỉ: 163 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Số điện thoại:0553.821815). Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi trân trọng thông báo ./.   

                                                                  

 

  

​Thông báo về việc tuyển dụng viên chức chuyên ngành xây dựng và quản lí đất đai cho đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi. 

File thông báo đính kèm 498.pdf

 

   

​Thông báo Về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ tại Tổ một cửa của Sở tài Nguyên và Môi trường

File thông báo đính kèm: thongbao_561.pdf

 


Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Xuân Tân - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi