Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và Đoàn thể

Kiểm kê ĐĐ, lập BĐHTSDĐ 2014

Quy hoạch sử dụng đất

Thủ tục hành chính

Danh mục điểm ĐCCS, ĐC

Danh mục dữ liệu TNMT

Giá đất T.kỳ 05 năm (2015-2019)

Bản Tin Sở TNMT

Hệ thống quản lí chất lượng

Xét tặng giải thưởng Môi trường

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1268480
Đang online: 12
Tin nổi bật
​Sở Tài  nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 giữa các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở, phòng Quản lý đất đai, đo đạc, bản đồ và viễn thám, Khoáng sản, Thanh tra, Kế hoạch – Tài chính, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Chi cục biển và Hải đảo, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Trắc địa và quan trắc môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Quỹ bảo vệ môi trường.
Ảnh tư liệu

HOA XUÂN 2014

Đoàn TNCS HCM

Trên đường công nghiệp hóa
Thanh tra Sở TNMT

Ngày  13/01/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã Quyết định ban hành  Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, (QĐ số 01/2016/QĐ-UBND). Quy định được cụ thể về hòa giải tranh chấp đất đai của UBND cấp xã; giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Lĩnh vực Khoáng sản,Nước, KTTV

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Văn bản giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức khảo sát thực địa các bãi cát xây dựng tại khu vực sông Trà Khúc, đoạn từ cầu Trường Xuân đến hạ lưu cầu Trà Khúc 2, đề xuất cụ thể khu vực bãi cát cấp phép phục vụ các dự án đầu tư, khu vực tổ chức đấu giá quyền khai thác cát để cung cấp cho nhu cầu dân sinh; hướng dẫn các tổ chức được UBND tỉnh cho phép khai thác cát tại khu vực này để phục vụ cho những công trình, dự án cụ thể thực hiện việc hỗ trợ đối với người dân đang canh tác tại các bãi bồi theo đúng quy định.

Thông tin cần biết
  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 254/QĐ-STNMT ngày 11 tháng 05 năm 2016 về việc hủy Trang bổ sung ban hành kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Hà. Địa chỉ thửa đất tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh huyện Bình Sơn thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nội dung cụ thể như sau:

Kể từ ngày 11/05/2016 Trang bổ sung ban hành kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đây không còn giá trị:

Trang bổ sung ban hành kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 02017 do UBND được UBND huyện Bình Sơn cấp cho hộ ông Nguyễn Hà vào năm 2004, đối với thửa đất 168, tờ bản đồ số 05, diện tích 111,4 m2 loại đất ODT, địa chỉ thửa đất tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã không còn giá trị pháp lý và chấm dứt tất cả các giao dịch về quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật.

Lý do hủy: Trang bổ sung ban hành kèm theo Giấy CNQSD đất của hộ ông Nguyễn Hà bị mất trong quá trình lưu giữ Giấy CNQSD đất.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nào phát hiện Trang bổ sung ban hành kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thì báo ngay cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh huyện Bình Sơn để xử lý theo qui định của pháp luật.

 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh huyện Bình Sơn trân trọng thông báo./.

 

   

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 238/QĐ-STNMT ngày 28 tháng 4 năm 2016 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ bà Tạ Thị Hòa, địa chỉ thửa đất tại xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh huyện Sơn Tây thông báo đến các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan nội dung cụ thể như sau:

Kể từ ngày 28/04/2016 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đây không còn giá trị pháp lý:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ giấy chứng nhận H 02051 được UBND huyện Sơn Tây cấp ngày 26/12/2001 cấp cho hộ bà: Tạ Thị Hòa thuộc thửa đất số 06; tờ bản đồ số: 17; diện tích: 177 m2 , loại đất: ONT, tại xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đến nay không còn giá trị pháp lý.

 

Lý do hủy: Trong quá trình lưu giữ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thất lạc, bà Tạ Thị Hòa đã làm đơn báo mất giấy CNQSD đất theo đúng qui định.   

Đề nghị các tổ chức, cá nhân phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên dùng để giao dịch, vay vốn, thế chấp…thông báo và gửi về cho Văn phòng Đăng ký đất đai, chi nhánh huyện Sơn Tây tại địa chỉ xã Sơn Dung huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. (Điện thoại: 055.3868435)

Văn phòng Đăng ký đất đai, chi nhánh huyện Sơn Tây trân trọng thông báo ./.   

 

 

   

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 219/QĐ-STNMT ngày 13 tháng 4 năm 2016 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Vương Thị Khang, địa chỉ thửa đất tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh huyện Bình Sơn thông báo đến các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan nội dung cụ thể như sau:

Kể từ ngày 13/04/2016 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đây không còn giá trị:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 01049 ngày 01/11/2002 do UBND huyện Bình Sơn cấp cho bà Vương Thị Khang, địa chỉ thường trú tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đối với thửa đất số 13, tờ bản đồ số 13 diện tích 146,0 m2 ( ODT)

 

Lý do hủy: Trong quá trình cất giữ GCNQSD đất bà Vương Thị Khang đã đánh mất. Năm 2010, bà Vương Thị Khang chết, bà Nguyễn Thị Cúc (Con nuôi bà Vương Thị Khang theo đơn xác nhận mối quan hệ được UBND thị trấn Châu Ổ ký xác nhận ngày 25/8/2014) đã lập thủ tục báo mất giấy CNQSD đất theo đúng qui định.   

Đề nghị các tổ chức, cá nhân phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên thông báo ngay cho Văn phòng Đăng ký đất đai, chi nhánh huyện Bình Sơn để xử lý theo quy định của pháp luật.

 Văn phòng Đăng ký đất đai, chi nhánh huyện Bình Sơn trân trọng thông báo ./.   

 

 

   

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 195/QĐ-STNMT ngày 01 tháng 4 năm 2016 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Xí và bà Trần Thị Hoa, địa chỉ thửa đất tại xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung quyết định như sau:

- Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 00998/590/1998/QĐ-UB (H), do UBND huyện Bình Sơn cấp cho hộ ông Nguyễn Xí và bà Trần Thị Hoa. Địa chỉ thường trú tại xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thửa đất cụ thể như sau:

Thửa

đất

Tờ bản

đồ

Diện tích (m2)

 

Địa chỉ thửa đất

ONT

BHK

655

04

200

1220

Xã Bình Mỹ Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

 ​         - Lý do hủy: Giấy CNQSD đất của hộ ông Nguyễn Xí và bà Trần Thị Hoa bị mất do lũ lụt cuốn trôi năm 2009

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 không còn giá trị pháp lý, chấm dứt các giao dịch về quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật.​ 
 

   

Sở Tài nguyên và môi trường Quảng Ngãi công bố Quyết định số 124/QĐ-STNMT ngày 16/3/2016 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền ​sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Tào, địa chỉ thửa đất tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

124-QÐ.pdf124-QÐ.pdf

 

  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 89/QĐ-STNMT ngày 29 tháng 2 năm 2016 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thông báo:

Kể từ ngày 29/02/2016 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đây không còn giá trị:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận T-0127QSDĐ/2230/QĐ-CT được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp Quyết định số 2230-QĐ-CT ngày 29/8/2003 thuộc thửa đất số 137, tờ bản đồ số 9, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Lý do hủy: Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Ngãi làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thông báo và gửi về cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi địa chỉ: 119 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Số điện thoại: 0553.821815). Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi trân trọng thông báo ./.   

 


Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi