Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và Đoàn thể

Kiểm kê ĐĐ, lập BĐHTSDĐ 2014

Quy hoạch sử dụng đất

Thủ tục hành chính

Danh mục điểm ĐCCS, ĐC

Danh mục dữ liệu TNMT

Giá đất T.kỳ 05 năm (2015-2019)

Bản Tin Sở TNMT

Hệ thống quản lí chất lượng

Xét tặng giải thưởng Môi trường

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1326357
Đang online: 11
Tin nổi bật
​Sáng ngày 20/7/2016, Ông Lê Mỹ Liên – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 Ngành Tài nguyên và Môi trường. 
Ảnh tư liệu

HOA XUÂN 2014

Đoàn TNCS HCM

Trên đường công nghiệp hóa
Lĩnh vực Biển và Hải đảo

Ngày 25/6/2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và bắt đầu có hiệu lực kể từ 01/7/2016. Từ đây, việc quản lý tài nguyên và môi trường biển và hải đảo theo hướng tổng hợp, thống nhất chính thức được luật hóa và được kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả trong sử dụng tài nguyên và quản lý môi trưởng biển, hải đảo.

Thanh tra Sở TNMT

Ngày  13/01/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã Quyết định ban hành  Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, (QĐ số 01/2016/QĐ-UBND). Quy định được cụ thể về hòa giải tranh chấp đất đai của UBND cấp xã; giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Lĩnh vực Khoáng sản,Nước, KTTV

Ngày 15/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Văn bản giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường  căn cứ quy định của Luật Khoáng sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh xác định cụ thể các tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh cấp phép, tính tiền cấp quyền, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, tham mưu UBND tỉnh thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Tin khác

Xây dựng Hệ thống thông tin đất đai quốc gia, đa mục tiêu (MPLIS), bảo đảm thực hiện cung cấp dịch vụ quản lý đất đai theo nhu cầu, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản hiệu quả, minh bạch; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và dầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại - là những sản phẩm cơ bản của Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” vay vốn Ngân hàng thế giới (WB) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục ngày 30/5/2016.

Thông tin cần biết
   

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 367/QĐ-STNMT ngày 05 tháng 07 năm 2016 về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Đinh Thị Mú, địa chỉ thửa đất tại xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh huyện Sơn Tây thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nội dung cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AH 909474, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00205, ngày 26/12/2006 do UBND huyện Sơn Tây cấp cho hộ bà Đinh Thị Mú. Địa chỉ thường trú tại xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, thuộc thửa đất số 256; Tờ bản đồ số 2; Diện tích 3484 m2 ;Loại đất RSX. Địa chỉ thửa đất tại xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Đến nay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên không còn giá trị pháp lý, chấm dứt các giao dịch về quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên dùng để giao dịch, vay vốn, thế chấp… thì báo ngay cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh huyện Sơn Tây tại địa chỉ xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi (Điện thoại 055.3868435) để xử lý theo qui định của pháp luật.

 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh huyện Sơn Tây trân trọng thông báo./.

 

  

​Thông báo

Về việc trả kết quả giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Quảng Ngãi đối với hồ sơ tồn đọng do công dân chưa đến nhận hoặc đã đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhưng chưa nhận được kết quả

Đính kèm file thông báo:thongbao_1672.pdfthongbao_1672.pdf

 

   

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 311/QĐ-STNMT ngày 02 tháng 06 năm 2016 về việc hủy Trang bổ sung ban hành kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Súy, địa chỉ thửa đất tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh huyện Bình Sơn thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nội dung cụ thể như sau:

Kể từ ngày 02/06/2016 Trang bổ sung ban hành kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đây không còn giá trị:

Trang bổ sung ban hành kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ  01773 QSDĐ/1787/2003 QĐ-UB (H) do UBND huyện Bình Sơn cấp cho hộ ông Nguyễn Súy vào năm 2003, đối với thửa đất số 32, tờ bản đồ số 10, diện tích 172.1 m2 loại đất : đất ở đô thị (ODT), địa chỉ thửa đất tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã không còn giá trị pháp lý và chấm dứt tất cả các giao dịch về quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật.

Lý do hủy: Trang bổ sung ban hành kèm theo Giấy CNQSD đất nói trên đã bị hủy theo Quyết định số 311/QĐ-STNMT ngày 02 tháng 06 năm 2016 của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nào phát hiện Trang bổ sung ban hành kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thì báo ngay cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh huyện Bình Sơn để xử lý theo qui định của pháp luật.

 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh huyện Bình Sơn trân trọng thông báo./.​

 

   

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 332/QĐ-STNMT ngày 14 tháng 06 năm 2016 về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Trần Thị Tựu, địa chỉ thửa đất tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh huyện Bình Sơn thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nội dung cụ thể như sau:

Kể từ ngày 14/06/2016 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đây không còn giá trị:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 00629 do UBND huyện Bình Sơn cấp cho bà Trần Thị Tựu vào năm 1996, đối với thửa đất số 88, tờ bản đồ số 05, diện tích 906.0 m2 loại đất ONT: 200 m2 , BHK: 706 m2 , địa chỉ thửa đất tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã không còn giá trị pháp lý và chấm dứt tất cả các giao dịch về quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật.

Lý do hủy: Giấy CNQSD đất nói trên đã bị hủy theo Quyết định số 332/QĐ-STNMT ngày 14 tháng 06 năm 2016 của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nào phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thì báo ngay cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh huyện Bình Sơn để xử lý theo qui định của pháp luật.

 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh huyện Bình Sơn trân trọng thông báo./.​

 

   

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 317/QĐ-STNMT ngày 06 tháng 06 năm 2016 về việc hủy Trang bổ sung ban hành kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Minh Đồng, địa chỉ thửa đất tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh huyện Bình Sơn thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nội dung cụ thể như sau:

Kể từ ngày 6/06/2016 Trang bổ sung ban hành kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đây không còn giá trị:

Trang bổ sung ban hành kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ H 02323 do UBND huyện Bình Sơn cấp cho hộ ông Nguyễn Minh Đồng vào năm 2007, đối với thửa đất số 121, tờ bản đồ số 43, diện tích 64.1 m2 loại đất ONT, địa chỉ thửa đất tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã không còn giá trị pháp lý và chấm dứt tất cả các giao dịch về quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật.

Lý do hủy: Trang bổ sung ban hành kèm theo Giấy CNQSD đất nói trên đã bị hủy theo Quyết định số 317/QĐ-STNMT ngày 06 tháng 06 năm 2016 của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nào phát hiện Trang bổ sung ban hành kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thì báo ngay cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh huyện Bình Sơn để xử lý theo qui định của pháp luật.

 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh huyện Bình Sơn trân trọng thông báo./.​

 

   

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 245/QĐ-STNMT ngày 06 tháng 05 năm 2016 về việc hủy Trang bổ sung ban hành kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Lê Thị Xong, địa chỉ thửa đất tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh huyện Bình Sơn thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nội dung cụ thể như sau:

Kể từ ngày 6/05/2016 Trang bổ sung ban hành kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đây không còn giá trị:

Trang bổ sung ban hành kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 03658 do UBND huyện Bình Sơn cấp cho hộ bà Lê Thị Xong vào năm 2004, đối với thửa đất số lô 19/A10, tờ bản đồ số TĐC tây Sông Trà Bồng, diện tích 300 m2 loại đất ONT, địa chỉ thửa đất tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã không còn giá trị pháp lý và chấm dứt tất cả các giao dịch về quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật.

Lý do hủy: Trang bổ sung ban hành kèm theo Giấy CNQSD đất nói trên đã bị hủy theo Quyết định số 245/QĐ-STNMT ngày 06 tháng 05 năm 2016 của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nào phát hiện Trang bổ sung ban hành kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thì báo ngay cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh huyện Bình Sơn để xử lý theo qui định của pháp luật.

 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh huyện Bình Sơn trân trọng thông báo./.

 ​

 


Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi