Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Thanh Tra Sở

Đảng và Đoàn thể

Quy hoạch sử dụng đất

Thủ tục hành chính

Danh mục dữ liệu TNMT

Giá đất năm 2014

Bản Tin Sở TNMT

Hệ thống quản lí chất lượng

Xét tặng giải thưởng Môi trường

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 560426
Đang online: 7
Tin nổi bật
​Để tăng cường việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa  phương tăng cường kiểm tra, thanh tra xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng có tên tại Quyết định số 64/2003/TTg; đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chây ỳ, chậm tiến độ thì xử lý nghiêm các vi phạm hành chính về môi trường, đồng thời áp dụng biện pháp tạm thời đình chỉ hoạt động; đôn đốc các cơ sở đã hoàn thành lập hồ sơ Chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để; đối với các cơ sở công ích đôn đốc lập phương án xử lý triệt để và ưu tiên phân bổ kinh phí đảm bảo hoàn thành trước năm 2020.
Ảnh tư liệu

HOA XUÂN 2014

Đoàn TNCS HCM

Trên đường công nghiệp hóa
Tin từ Sở Tài Nguyên và Môi Trường

Tại cuộc họp ngày 22/10/2014, sau khi nghe lãnh đạo Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất, Ban QL các Khu CN Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả rà soát, đánh  giá các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao đất hoặc cho thuê đất nhưng triển khai chậm tiến độ; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có chỉ đạo một số nội dung đối với các dự án.

Lĩnh vực CNTT TN và MT

​        Ngày 28/5/2014; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. Thông tư này được thay thế các Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; Thông tư số 08/2011-TT-BTNMT ngày 28/3/2011 và số 12/2012/TT-BTNMT ngày 30/10/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009. Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2014.

Ban Quản lý dự án VLAP

Để đảm bảo Dự án VLAP được hoàn thành theo đúng tiến độ đa cam kết, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện Ba Tơ, Nghĩa Hành, Trà Bồng  khẩn trương hoàn thành công tác kê khai đăng ký, cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như hoàn thành công tác giải ngân theo đúng tiến độ của dự  án.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh thì đơn vị, địa phương nào chậm thực hiện làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án thì thủ trưởng đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

                                                                                                     KT

Lĩnh vực Quản lí đất đai

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Văn bản (số 4407/UBND-NNTN ngày 26/9/2014) chỉ đạo UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2015 theo đúng quy định của Luật Đất đai và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013. UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của huyện, thành phố để thực hiện.

Lĩnh vực Khoáng sản,Nước, KTTV

Qua kết quả kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Bình Tân, huyện Bình Sơn của Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao cho UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường cho nhân dân; hướng dẫn cho người dân có nhu cầu khai thác khoáng sản lập hồ sơ trình cơ quan thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Lĩnh vực Môi trường

Để tăng cường việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa  phương tăng cường kiểm tra, thanh tra xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng có tên tại Quyết định số 64/2003/TTg; đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chây ỳ, chậm tiến độ thì xử lý nghiêm các vi phạm hành chính về môi trường, đồng thời áp dụng biện pháp tạm thời đình chỉ hoạt động; đôn đốc các cơ sở đã hoàn thành lập hồ sơ Chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để; đối với các cơ sở công ích đôn đốc lập phương án xử lý triệt để và ưu tiên phân bổ kinh phí đảm bảo hoàn thành trước năm 2020.

Lĩnh vực Biển và Hải đảo
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi Nói chuyện chuyên đề  các vấn đề pháp lý liên quan đến biển và hải đảo

Sáng ngày 02/10/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề các vấn đề pháp lý liên quan đến biển và hải đảo. Tham dự  có đại diện Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo và chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường;  lãnh đạo UBND và cán bộ tài nguyên – môi trường các xã ven biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh.

Thông tin cần biết
   

Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với 63 Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổ chức Giao lưu trực tuyến đợt 2 năm 2014 vào ngày 28 tháng 10 năm 2014 với chủ đề "giao lưu trực tuyến về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường". Kính mời quí vị và các bạn tham gia giao lưu, gửi những ý kiến đóng góp, phản hồi để công tác QLNN về tài nguyên và môi trường ngày càng đạt được hiệu quả cao hơn. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tham gia của các quí vị!

 

   

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi thông báo:

Kể từ ngày 18/9/2014 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đây không còn giá trị:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 00043 QSDĐ/5916/QĐ-UB do  UBND tỉnh Quảng Ngãi ký ngày 08/12/2000, thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 02, diện tích 59,60m2 tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, tên người sử dụng đất hộ ông Nguyễn Văn Phong.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thông báo và gửi về cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi địa chỉ: 163 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Số điện thoại:0553.821815).

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi trân trọng thông báo ./.   


 

   

         Ngày 25/7/2014, UBND tỉnh có Công văn số 3185/UBND-NNTN về việc thăm dò địa chất các mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 35 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP, ngày 09/03/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Công ty Cổ phần Phát triển 19 tháng 8 là tổ chức được lựa chọn cấp giấy phép thăm dò địa chất tại mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường phía Đông đèo Bình Đê, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi và sẽ tiến hành thẩm định các hồ sơ thăm dò địa chất nói trên theo quy định tại khoản 4, Điều 35 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP, ngày 09/03/2012 của Chính phủ.

            Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo./.                     

 

  

Thông Báo Danh sách mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

File đính kèm: Thongbao.pdf

File đính kèm: Quyetdinh.pdf

 

   

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 69/QĐ-STNMT ngày 02 tháng 4 năm 2014 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH APEX tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi thông báo:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ T0066 được UBND tỉnh ký ngày 22/12/2013, thuộc thửa đất số 94, tờ bản đồ số 08 diện tích 10.347 m2 tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi không còn giá trị. (hiện nay vị trí trên được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho thuê đất và cấp GCNQSD đất Công ty TNHH MTV Thủy sản Thanh Mai). 

Đề nghị các tổ chức, cá nhân phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thông báo và gửi về cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi địa chỉ: 163 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Số điện thoại:0553.821815). Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi trân trọng thông báo ./.  

 

 

   

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 123/QĐ-STNMT ngày 15 tháng 7 năm 2013 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Trường Mầm non An Hải, xã An Hải, huyện Lý Sơn. 

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi thông báo:

Kể từ ngày 15/7/2013 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BE 059872 số vào sổ CT 01639 ký ngày 25/6/2012, thuộc thửa đất số 397, tờ bản đồ số 15 tại xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tên người sử dụng đất Trường Mầm non An Hải không còn giá trị.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thông báo và gửi về cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi địa chỉ: 163 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Số điện thoại:0553.821815). Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi trân trọng thông báo ./.   

                                                                  

 


Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi