Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Thanh Tra Sở

Đảng và Đoàn thể

Kiểm kê ĐĐ, lập BĐHTSDĐ 2014

Quy hoạch sử dụng đất

Thủ tục hành chính

Danh mục dữ liệu TNMT

Giá đất T.kỳ 05 năm (2015-2019)

Bản Tin Sở TNMT

Hệ thống quản lí chất lượng

Xét tặng giải thưởng Môi trường

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 604838
Đang online: 6
Tin nổi bật
​Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch, tiến độ chi tiết thực hiện công tác bồi thường, tái định cư và GPMB Dự án: nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (94/QĐ-UBND) và Nhà máy nhiệt điện Sembcorp (95/QĐ-UBND) tại Khu Kinh tế Dung Quất. Qui mô của 2 Dự án với tổng diện tích khoảng 242 ha; bị ảnh hưởng khoảng 3000 hộ dân; di dời, tái lập một số công trình hạ tầng kỹ thuật; dự kiến kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB trên 2500 tỷ đồng. Trong đó:
Ảnh tư liệu

HOA XUÂN 2014

Đoàn TNCS HCM

Trên đường công nghiệp hóa
Tin từ Sở Tài Nguyên và Môi Trường

Sở Tài nguyên và Môi trường mới  ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 với các nội dung thực hiện bao gồm: triển khai thực hiện  phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành; triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh Quảng ngãi; tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo hướng dẫn của Trung ương và sơ kết, tổng kết, thực hiện các chính sách thi đua, khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Lĩnh vực CNTT TN và MT
Kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển Cục Công nghệ thông tin

Ngày 14 tháng 11 năm 2014; tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã đến dự và khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013-2014 và định hướng Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường năm 2015, giai đoạn 2016-2010. Các đại biểu dự Hội nghị gồm lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ.

Ban Quản lý dự án VLAP

Để đảm bảo Dự án VLAP được hoàn thành theo đúng tiến độ đa cam kết, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện Ba Tơ, Nghĩa Hành, Trà Bồng  khẩn trương hoàn thành công tác kê khai đăng ký, cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như hoàn thành công tác giải ngân theo đúng tiến độ của dự  án.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh thì đơn vị, địa phương nào chậm thực hiện làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án thì thủ trưởng đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

                                                                                                     KT

Lĩnh vực Quản lí đất đai

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch, tiến độ chi tiết thực hiện công tác bồi thường, tái định cư và GPMB Dự án: nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (94/QĐ-UBND) và Nhà máy nhiệt điện Sembcorp (95/QĐ-UBND) tại Khu Kinh tế Dung Quất. Qui mô của 2 Dự án với tổng diện tích khoảng 242 ha; bị ảnh hưởng khoảng 3000 hộ dân; di dời, tái lập một số công trình hạ tầng kỹ thuật; dự kiến kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB trên 2500 tỷ đồng. Trong đó:

Lĩnh vực Môi trường

Ngày 06 tháng 01 năm 2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2015/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường; Nghị định được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi làm môi trường bị ô nhiễm, suy thoái trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Lĩnh vực Đo đạc - Bản đồ

Theo số liệu báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tính đến cuối tháng 11/2014; Dự án Cắm mốc, đo đạc đường ranh giới, đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ ranh giới sử dụng đất đối với phần diện tích đất thu hồi của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ba Tô; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ba Tơ; Lâm trường Trà Bồng được tổ chức triển khai thực hiện từ tháng 3/2014, đến tháng 7/2014, đến nay đã nghiệm thu và bàn giao cho các địa phương với tổng diện tích là 2.605,56 ha; cắm mốc 332 mốc; xác định ranh giới, mốc giới 187,9 km; đo đạc đường ranh giới 113 thửa;   giải ngân 2.723 triệu đồng, đạt 100%.

Lĩnh vực Khoáng sản,Nước, KTTV

Dự án trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển tại xã Bình Thuận huyện Bình Sơn đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi Quyết định thu hồi đất của UBND xã Bình Thuận, giao đất cho Ban Quản lý các dự án đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện (QĐ số 07, 08 /QĐ-UBND ngày 09/01/2015).

Thông tin cần biết
   

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai

 tại các nông trường, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014”

File Đề cương báo cáo đính kèm: Đề cương sửa theo chủ tịch. ngày 10.12.214.doc

File  đính kèm các Biểu mẫu: Các Biểu.xlsCác Biểu.xls

 

  

Thông báo số 03/TB-VPĐK ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện Lý Sơn về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân bị hư hỏng do thiên tai.

*Đính kèm theo thông báo: TB HUY GCNQSDD.pdfTB HUY GCNQSDD.pdf

 

   

Quyết định Về việc hủy bỏ Quyết định số 160/QĐ-STNMT ngày 10/7/2014 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hợp tác xã chế biến gỗ 1/5 Quảng Ngãi tại phường Trần Phú, thành phố quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

* Đính kèm file Quyết định QĐ-STNMT.pdf

 

   

Kế hoạch tuyển chọn chức danh Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bằng hình thức thi tuyển

File thông báo đính kèm:KH số 42 ve tuyển chọn PGĐ Sở TNMT bằng hình thức thi tuyển.pdf

 

   

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi thông báo:

Kể từ ngày 18/9/2014 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đây không còn giá trị:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 00043 QSDĐ/5916/QĐ-UB do  UBND tỉnh Quảng Ngãi ký ngày 08/12/2000, thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 02, diện tích 59,60m2 tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, tên người sử dụng đất hộ ông Nguyễn Văn Phong.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thông báo và gửi về cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi địa chỉ: 163 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Số điện thoại:0553.821815).

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi trân trọng thông báo ./.   


 

   

         Ngày 25/7/2014, UBND tỉnh có Công văn số 3185/UBND-NNTN về việc thăm dò địa chất các mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 35 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP, ngày 09/03/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Công ty Cổ phần Phát triển 19 tháng 8 là tổ chức được lựa chọn cấp giấy phép thăm dò địa chất tại mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường phía Đông đèo Bình Đê, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi và sẽ tiến hành thẩm định các hồ sơ thăm dò địa chất nói trên theo quy định tại khoản 4, Điều 35 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP, ngày 09/03/2012 của Chính phủ.

            Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo./.                     

 


Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi