Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và Đoàn thể

Kiểm kê ĐĐ, lập BĐHTSDĐ 2014

Quy hoạch sử dụng đất

Thủ tục hành chính

Danh mục điểm ĐCCS, ĐC

Danh mục dữ liệu TNMT

Giá đất T.kỳ 05 năm (2015-2019)

Bản Tin Sở TNMT

Hệ thống quản lí chất lượng

Xét tặng giải thưởng Môi trường

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1249826
Đang online: 5
Tin nổi bật
​Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016 với chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu”; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Văn bản yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức phát động và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ nay đến ngày 15/5, có thể kéo dài tới ngày Môi trường thế giới 05/6/2016 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 01/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương. 
Ảnh tư liệu

HOA XUÂN 2014

Đoàn TNCS HCM

Trên đường công nghiệp hóa
Tin từ Sở Tài Nguyên và Môi Trường

Dự án Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Dự toán công trình đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi vừa mới được UBND tỉnh phê duyệt (QĐ số 398/QĐ-UBND ngày 17/3/2016).

Thanh tra Sở TNMT

Ngày  13/01/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã Quyết định ban hành  Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, (QĐ số 01/2016/QĐ-UBND). Quy định được cụ thể về hòa giải tranh chấp đất đai của UBND cấp xã; giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Lĩnh vực Môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Văn bản giao cho UBND các huyện :Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành:Tài nguyên và môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công an tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện một số biện pháp khẩn cấp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của hiện tượng cá chết hàng loạt. 

Lĩnh vực Khoáng sản,Nước, KTTV

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016 với chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu”; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Văn bản yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức phát động và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ nay đến ngày 15/5, có thể kéo dài tới ngày Môi trường thế giới 05/6/2016 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 01/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương. 

Thông tin cần biết
   

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 195/QĐ-STNMT ngày 01 tháng 4 năm 2016 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Xí và bà Trần Thị Hoa, địa chỉ thửa đất tại xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung quyết định như sau:

- Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 00998/590/1998/QĐ-UB (H), do UBND huyện Bình Sơn cấp cho hộ ông Nguyễn Xí và bà Trần Thị Hoa. Địa chỉ thường trú tại xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thửa đất cụ thể như sau:

Thửa

đất

Tờ bản

đồ

Diện tích (m2)

 

Địa chỉ thửa đất

ONT

BHK

655

04

200

1220

Xã Bình Mỹ Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

 ​         - Lý do hủy: Giấy CNQSD đất của hộ ông Nguyễn Xí và bà Trần Thị Hoa bị mất do lũ lụt cuốn trôi năm 2009

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 không còn giá trị pháp lý, chấm dứt các giao dịch về quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật.​ 
 

   

Sở Tài nguyên và môi trường Quảng Ngãi công bố Quyết định số 124/QĐ-STNMT ngày 16/3/2016 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền ​sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Tào, địa chỉ thửa đất tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

124-QÐ.pdf124-QÐ.pdf

 

  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 89/QĐ-STNMT ngày 29 tháng 2 năm 2016 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thông báo:

Kể từ ngày 29/02/2016 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đây không còn giá trị:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận T-0127QSDĐ/2230/QĐ-CT được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp Quyết định số 2230-QĐ-CT ngày 29/8/2003 thuộc thửa đất số 137, tờ bản đồ số 9, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Lý do hủy: Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Ngãi làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thông báo và gửi về cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi địa chỉ: 119 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Số điện thoại: 0553.821815). Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi trân trọng thông báo ./.   

 

  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 26/QĐ-STNMT ngày 18 tháng 01 năm 2016 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thông báo:

Kể từ ngày 18/01/2016 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đây không còn giá trị:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AE 235828 số vào sổ cấp GCN T00334 được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 25/5/2006 thuộc phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Lý do hủy: Trong quá trình quản lí Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, chi nhánh Công ty 28 Quảng Ngãi (nay là công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi) đã làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thông báo và gửi về cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: 119 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Điện thoại: 0553.821815)

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi trân trọng thông báo./.

 

 

  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 27/QĐ-STNMT ngày 18 tháng 01 năm 2016 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Trường Tiểu học số 1 Tịnh Bình.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thông báo:

Kể từ ngày 18/01/2016 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đây không còn giá trị:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành Đ.072589 số vào sổ cấp GCN T.00116 – QSDĐ/422/QĐ-UBND được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 10/3/2004 thuộc xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Lý do hủy: Trong quá trình quản lí Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, Trường Tiểu học số 1 Tịnh Bình đã làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên gửi về cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: 119 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Điện thoại: 0553.821815)

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi trân trọng thông báo./.

 

 

  

Ngày 20/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 346/QĐ-UBND về việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ qui định tại điểm c, Khoản 1, Điều 35 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP, ngày 09/03/2012 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;  và điểm 1, Công văn số 6351/UBND-NNTN ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh về việc lựa chọn đơn vị thăm dò khoáng sản đá làm VLXD thông thường tại thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Công ty TNHH Hưng Thịnh là đơn vị được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi theo qui định của Luật Khoáng sản 2010.

 Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./.                 

 


Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi