Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Thanh Tra Sở

Đảng và Đoàn thể

Kiểm kê ĐĐ, lập BĐHTSDĐ 2014

Quy hoạch sử dụng đất

Thủ tục hành chính

Danh mục dữ liệu TNMT

Giá đất T.kỳ 05 năm (2015-2019)

Bản Tin Sở TNMT

Hệ thống quản lí chất lượng

Xét tặng giải thưởng Môi trường

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 1057217
Đang online: 6
Tin nổi bật
Ngày 11/8/2015, đồng chí Phạm Như Sô – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì cuộc họp để nghe đại diện Công ty Cổ phần Cơ – Điện – Môi trường Lilama (Công ty Lilama EME) báo cáo tình hình một số hộ dân ở thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn và thôn Hòa Đông, xã Tam Nghĩa huyện Núi Thành (Quảng Nam) tập trung đông người, cản trở không cho xe chuyên dụng của Công ty Lilama EME vận chuyển chất thải lên Khu xử lý Bình Nguyên trong những ngày qua.  
Ảnh tư liệu

HOA XUÂN 2014

Đoàn TNCS HCM

Trên đường công nghiệp hóa
Lĩnh vực CNTT TN và MT

Để triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 57-CTr/TU ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập Quốc tế; UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch thực hiện với tổng kinh phí là 500 tỷ đồng (Trong đó: giai đoạn 2015-2017 khoảng 200 tỷ đồng; giai đoạn 2018-2020 khoảng 300 tỷ đồng)

Lĩnh vực Biển và Hải đảo

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015 được Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức từ ngày 01/6 đến 08/6 để hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Này Đại dương Thế giới và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Lĩnh vực Quản lí đất đai

Công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, có ảnh hưởng đến tiến độ kiểm kê đất đai toàn quốc; để đảm bảo thực hiện  hoàn thành đúng tiến độ, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu UBND các huyện, thành phố chậm nhất đến ngày 12/8/2015 hoàn thiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cấp huyện giao nộp về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tổng hợp. Đối với các huyện đồng bằng và thành phố Quảng Ngãi cần phải bố trí đầy đủ kinh phí  (đối với phần kinh phí tỉnh bố trí còn thiếu) để thực hiện; chỉ đạo công tác giải ngân kịp thời và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

 

Lĩnh vực Đo đạc - Bản đồ

Theo số liệu báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tính đến cuối tháng 11/2014; Dự án Cắm mốc, đo đạc đường ranh giới, đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ ranh giới sử dụng đất đối với phần diện tích đất thu hồi của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ba Tô; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ba Tơ; Lâm trường Trà Bồng được tổ chức triển khai thực hiện từ tháng 3/2014, đến tháng 7/2014, đến nay đã nghiệm thu và bàn giao cho các địa phương với tổng diện tích là 2.605,56 ha; cắm mốc 332 mốc; xác định ranh giới, mốc giới 187,9 km; đo đạc đường ranh giới 113 thửa;   giải ngân 2.723 triệu đồng, đạt 100%.

Thông tin cần biết
   

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 335/QĐ-STNMT ngày 21 tháng 8 năm 2015 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Trường Tiểu học Bồ Đề, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thông báo:
Kể từ ngày 21/8/2015 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AG 451762  số vào sổ cấp GCN T00586 được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 13/3/2007, thuộc thửa đất số 53, tờ bản đồ số 10,  xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, do bị mất. Lý do hủy: Do quá trình bàn giao tài liệu đơn vị đã làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đề nghị các tổ chức, cá nhân phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thông báo và gửi về cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: 163 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Số điện thoại:0553.821815). Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi trân trọng thông báo ./.   

 

   
Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở tài nguyên và Môi trường đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)
 
* Các file đính kèm
- Số 3912/KH-UBND Kế họach về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 3912-KH.pdf 
-  Số 1822/KH-STNMT Kế họach về việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) 1822-KH SoTNMT lay y kien Luat hinh su (sua doi) d.pdf

 

   

Ngày 30/6/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND về việc khoanh định các mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường không phải đấu giá.

Căn cứ theo quy định tại Điều 13, Điều 35 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP, ngày 09/03/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo danh sách mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản được biết; Cụ thể tên mỏ đá: Núi Đá Bạch 2, xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thăm dò, khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Núi Đá Bạch 2, xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lập các hồ sơ, thủ tục được quy định tại khoản 1, Điều 47 của Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 và tại khoản 1, Điều 29 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP, ngày 09/03/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.
Lưu ý: các tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản (chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn được chủ đầu tư thuê thăm dò khoáng sản) phải đủ điều kiện được quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010.
Thông báo này (kèm theo bản sao Quyết định số 193/QĐ-UBND, ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) được niêm yết công khai tại Phòng Một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường: số 163 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho các đơn vị biết, thực hiện./.              

 

 

  

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

* Các File tài liệu đính kèm:

- Kế hoạch 297/KH-STNMT: 297 kh stnmt (Gop y Lat Dan su).pdf

- Quyết định số 01/QĐ-TTg: 01.QD.TTg lay y kien du thao Bo luat dan su ).doc01.QD.TTg lay y kien du thao Bo luat dan su ).doc

- Mục lục dự thảo Bộ luật dân sự: 17.6.2014. DT BLDS (sua doi).doc17.6.2014. DT BLDS (sua doi).doc

- Bảng so sánh: 17.6.2014. Bang so sanh BLDS (sua doi) va BLDS 2005 .doc17.6.2014. Bang so sanh BLDS (sua doi) va BLDS 2005 .doc


 

   

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 47/QĐ-STNMT ngày 25 tháng 2 năm 2015 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Trường Tiểu học và trung học cơ sở Sơn Nham tại xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thông báo:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BC 387949; số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT 00403 ngày 12/05/2011, thuộc thửa đất số 15, xóm Ngoạt, thôn Xà Nay Hạ, xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, diện tích: 4.747,9 m2   ;Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BE 059285; số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT 00426 ngày 26/05/2011, thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 00, thôn Xà Nay Hạ, xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi diện tích: 892,2 m2  các giấy chứng nhận trên không còn giá trị.
Đề nghị các tổ chức, cá nhân phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thông báo và gửi về cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi địa chỉ: 163 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Số điện thoại: 0553.821815). Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi trân trọng thông báo ./.   

 

  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 45/QĐ-STNMT ngày 25 tháng 2 năm 2015 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Xí nghiệp Chế biến gỗ Trung Anh, địa điểm đất tại xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ. 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thông báo:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành X 120027; số vào sổ T00056 QSDĐ/1584/QĐ-CT được UBND tỉnh ký ngày 19/06/2003, thuộc thửa đất số 3,  tờ bản đồ số 8, diện tích: 1.087,5 m2  tại xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ,tỉnh Quảng Ngãi không còn giá trị.
Đề nghị các tổ chức, cá nhân phát hiện được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thông báo và gửi về cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi địa chỉ: 163 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Số điện thoại: 0553.821815). Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi trân trọng thông báo ./.   

 


Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi