Số văn bản 221
Ký hiệu STC-QLGCS
Ngày ban hành 07/02/2020
Người ký Đặng Xuân Đồng
Trích yếu v/v thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
Cơ quan ban hành Sở Tài chính Quảng Ngãi
Phân loại Công văn