Liên hệ

Sở Tài chính Quảng Ngãi

​Địa chỉ: 110 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) 3 820 478
Fax :  (055) 3 828190

Hoặc gửi cho chúng tôi theo mẫu sau

Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại
Địa chỉ email
Nội dung
Tệp đính kèm