Bấm vào đây để tải bản cài đặt
​Để phục vụ triển khai Hệ thống thông tin tích hợp ngân sách và kho bạc nhà nước (TABMIS) tới tận các đơn vị tài chính cấp huyện (Phòng Kế hoạch - Tài chính, sau đây gọi tắt là PTC), Bộ Tài chính đã quyết định đầu tư thiết bị định tuyến (router) và triển khai đường truyền kết nối các PTC vào hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính.​
​Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 123/2014/TT-BTC hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).​​ Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/10/2014
Liên kết đăng nhập phần mềm​​​​ ​Mau hop dong Thông tin Hợp đồng gửi về địa chỉ: Trung tâm Khai thác dữ liệu Quốc gia về tài sản Nhà nước và dịch vụ về tài sản Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội Điện thoại: 04.22202828 * Fax: 04.22202859​
​Huong dan cap nhat file Certdb moi cho may tram chay TABMIS 
​Link đăng nhập: Bấm vào đây Hướng dẫn sử dụng phần mềm:  Tải file về máy HSSD-PM CONG TRINH NUOC SACH.pdf
Biểu mẫu cấp mới, thu hồi user TABMIS đối với cơ quan tài chính Phần mềm hỗ trợ Tabmis
Tập huấn đợt 1
Hướng dẫn đăng ký bản quyền KTXA 6.0
Ngày 03/10/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 14048/BTC-THTK về việc cung cấp phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA6.0.

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm