Đăng ngày: 14/03/2014
Ảnh minh họa

Để đảng viên, cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang trong tỉnh nhận thức chung nội dung của chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí minh năm 2014 và thực hiện có hiệu quả, việc tổ chức học tập tiến hành như sau:

Cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở chủ trì phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức cho toàn thể đảng viên, cấn bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang của đơn vị mình (cả quần chúng) cùng học chuyên đề (thời gian: 1 buổi, hoàn thành trong tháng 3/2014).Ngày 05/3/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi có Hướng dẫn số 86-HD/BTGTU về việc học tập, thảo luận chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

- Tài liệu học tập gồm: Đĩa ghi âm và hình ảnh buổi giới thiệu chuyên đề năm 2014, do Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp giới thiệu ( đĩa ghi âm do Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy phát hành ); Tài liệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa, nói đi đôi với làm do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, phát hành (nơi không có điều kiện sử dụng đĩa ghi âm và hình ảnh thì sử dụng tài liệu này).

- Sau khi học tập, nghiên cứu nhận thức chung nội dung chuyên đề; Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phối hợp xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp thực hiện nội dung của chuyên đề về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; gắn với kế hoạch khắc phục những khuyết điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay và những vấn đề mới phát sinh tại cơ quan đơn vị. Mỗi Đảng viên (đương chức), cán bộ, công chức, viên chức viết bản đăng kí cá nhân phấn đấu, thực hiện theo nội dung chuyên đề năm 2014 sát với chức trách, nhiệm vụ được giao và phân công việc đang đảm nhận. Nội dung đăng ký nêu rõ vấn đề cần “ xây”, cần “ chống” và thông qua trước tập thể trong sinh hoạt chi bộ cơ quan, đơn vị mình trong tháng 4/2014. Trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, sinh hoạt thường kỳ của cơ quan, đơn vị từ tháng 5/2014 trở về sau, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thống nhất chọn những nội dung cụ thể trong chuyên đề năm 2014 (theo hướng dẫn số 96-HD/BTGTW ngày 5/12/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương, về việc học tập, nghiên cứu, thảo luận nội dung chuyên đề năm 2014 được tổ chức trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, mặt trận và các đoàn thể để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thảo luận, trao đổi gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, với tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc đối với những biểu hiện tiêu cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên; vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo,người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cần chú trọng thêm các nội dung khi liên hệ: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm đối với chức trách, công việc được giao; thực hiện “lời nói đi đôi với việc làm”; biện pháp phòng, chống và đấu tranh với những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, những căn bệnh do chủ nghĩa cá nhân; xây dựng lối sống trung thực, thẳng thắn, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng và thực hiện nghiêm túc chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ trong Đảng, cơ quan, đơn vị; đoàn kết nội bộ,…

           Để thực hiện tốt nội dung yêu cầu của Hướng dẫn số 86-HD/BTGTU, Giám đốc Sở Tài chính đã phối hợp với Đảng uỷ, Lãnh đạo Công đoàn cơ sở Sở Tài chính chỉ đạo, tổ chức triển khai học tập và công tác tuyên truyền, theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả việc học tập, thảo luận liên hệ chuyên đề đúng nội dung và thời gian qui định./.NQPHONG

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm