​Ban biên tập Trang tin điện tử Sở Tài chính đăng tải bài tham luận của Lãnh đạo Sở Tài chính tại Hội thảo Tài chính - Ngân sách năm 2019, Sở Tài chính 07 tỉnh, thành phố liên kết tại Quảng Ninh.
Ngày 24/04/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, có hiệu lực từ ngày 25/06/2019  (Bãi bỏ Nghị định 29/2013/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ). 
Ngày 15/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1186/UBND-KT về việc thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.​​
​Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của các Bộ, ngành Trung ương về việc giao dự toán ngân sách năm 2019​
​​“Hội chợ Triển lãm sản phẩm Núi Ấn Sông Trà năm 2019” là một trong số các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực cả về kinh tế, chính trị và xã hội nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại trong vùng – mở rộng hợp tác các địa phương trên cả nước cũng như các doanh nghiệp nước ngoài.​
​Sáng 10-4-2019, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức kỳ họp thứ 13 khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp bất thường).​
​Ngày 11/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2019.​
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thôn​g tư số 116/2018/TT-BTC ​ngày 28/11/2018quy định chế độ báo cáo giá thị trường.​ 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có văn bản số 7922/UBND-NNTN ngày 28/12/2018 về việc áp dụng hệ số điều chỉnh gía đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2019.​
​Chiều 09-01, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính- ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2019.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm