​Triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-BTC​ ngày 20/05/2014 của Bộ Tài chính về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014​.

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm