​Tổng thu cân đối NSNN quý I năm 2015 đạt 9.555 tỷ đồng, bằng 28,6% dự toán năm.​  
​Ước thu cân đối ngân sách trên địa bàn 8 tháng năm 2014 là 17.805 tỷ đồng, bằng 71,7% dự toán năm.​
​Ước thu cân đối ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2014 là 15.994 tỷ đồng, bằng 64,4% dự toán năm.  ​
​Ước thu cân đối ngân sách trên địa bàn 5 tháng năm 2014 là 13.693 tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán năm.
​Tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện quản lý số km đường bộ và số lượng bến đò trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2013 như sau:
​1. Chiều dài kênh đã thực hiện - Chiều dài kênh loại III được kiên cố hóa là 78.692 m; trong đó: + Kiên cố hóa các tuyến kênh trong Đề án kiên cố hóa kênh mương là 51.612 m (chi tiết: Bình Sơn 3.329 m; Sơn Tịnh 14.480 m; Tư Nghĩa 7.396 m; Mộ Đức 13.635 m; Đức Phổ 7.161 m; Nghĩa Hành 4.691 m; Ba Tơ 764 m; Lý Sơn 156 m).
​Tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện quản lý tài sản là xe ôtô công do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2013 là 367 chiếc.
1. Thu, chi ngân sách Nhà nước *   Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 04 ước thực hiện 2.658 tỷ đồng; thu 4 tháng đầu năm 2014 đạt 11.177 tỷ đồng, bằng 45% dự toán năm tỉnh giao, tăng 46.7% so với cùng kỳ của năm 2013, trong đó:
1. Thu, chi ngân sách Nhà nước * Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 03/2014 ước thực hiện 2.924 tỷ đồng; thu Quý I/2014 đạt 8.478 tỷ đồng, bằng 34,2% dự toán năm tỉnh giao, tăng 68,5% so với cùng kỳ của năm 2013, trong đó:
​1. Thu, chi ngân sách Nhà nước

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm