STT                          Đơn vị​                                                Điện thoại​

​1 ​Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Quảng Ngãi ​     055. 3 715041

​2 ​​Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Sơn              ​055. 3 851235

​3 ​​​Phòng Tài chính - Kế hoạch​ huyện Sơn Tịnh ​                     055. 3 842456

​4 ​​​Phòng Tài chính - Kế hoạch​ huyện Tư Nghĩa ​             055. 2 218831

5​ ​​​Phòng Tài chính - Kế hoạch​ huyện Mộ Đức                      ​055. 3 857238

​6 ​​​Phòng Tài chính - Kế hoạch​ huyện Đức Phổ                      ​055. 2 213262

​7 ​​​Phòng Tài chính - Kế hoạch​ huyện Nghĩa Hành              ​055. 3 861243

8​ ​​​Phòng Tài chính - Kế hoạch​ huyện Ba Tơ            ​          055. 3 930774

​9 ​​​Phòng Tài chính - Kế hoạch​ huyện Sơn Hà ​                     055. 3 864231

10​ ​​​Phòng Tài chính - Kế hoạch​ huyện Trà Bồng ​                     055. 3 865220

​11 ​​​Phòng Tài chính - Kế hoạch​ huyện Minh Long              ​055. 3 866239

​12 ​​​Phòng Tài chính - Kế hoạch​ huyện Sơn Tây ​                     055. 3 868207

13​ ​​​Phòng Tài chính - Kế hoạch​ huyện Lý Sơn                      ​055. 3 867225

​14 ​​​Phòng Tài chính - Kế hoạch​ huyện Tây Trà                      ​055. 3 870104

 ​