Đăng ngày: 10/01/2020
Sáng ngày 10/1, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tài chính ngân sách Nhà nước năm 2020.​

 
Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện các bộ, ngành Trung ương. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Lê Thị Xí, Phó Giám đốc Sở Tài chính và Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ngành Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2019, toàn ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, tập trung phấn đấu thực hiện đồng bộ các giải pháp tài chính, ngân sách Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, điều hành quyết liệt thu, chi ngân sách, kiểm soát bội chi ngân sách Nhà nước và nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép.​

Về nhiệm vụ năm 2020, Thủ tướng lưu ý, bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó thương mại toàn cầu giảm, Bộ Tài chính cần đề xuất các chính sách để huy động nguồn lực cho đất nước, góp phần thực hiện được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 300 tỷ USD năm 2020.  Đồng thời, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những định hướng, giải pháp cụ thể để nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế, tận dụng cơ hội khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, ứng phó hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Ngành cần phối hợp tốt với Ngân hàng Nhà nước để kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là trong dịp Tết có thể dễ gây lạm phát tâm lý.

Ngoài ra, Bộ cần quyết tâm và có giải pháp để năm 2020 vượt thu ngân sách ít nhất 5%; siết chặt kỷ luật ngân sách, trong đó giảm chi hội nghị, hội thảo, khánh tiết, tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước để có nguồn chi cải cách tiền lương,… đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, trong đó có cải cách tiền lương là việc cấp bách.

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm