Đăng ngày: 22/04/2019
Chiều ngày 19/4/2019, Hội Cựu chiến binh Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ II giai đoạn 2014 - 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2024.​ 

Trong 05 năm qua, Hội cựu chiến binh Sở Tài chính đã phát huy truyền thống Cách mạng, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, luôn thể hiện là lực lượng gương mẫu trong công tác chuyên môn gắn với phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu”, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu thi đua của Hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ba, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Sở Tài chính đề phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2024. Theo đó, Hội Cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; Phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên ở cơ quan bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên vững mạnh.​/. VDANH

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm