Đăng ngày: 22/08/2013
     
Tên Ngày phát sinh Ngày kết thúc| Hiệu lực Văn bản ban hành
1 Ngân sách trung ương 01/12/2008 31/12/2099 1  
2 Ngân sách cấp tỉnh 01/12/2008 31/12/2099 1  
3 Ngân sách cấp huyện 01/12/2008 31/12/2099 1  
4 Ngân sách cấp xã 01/12/2008 31/12/2099 1  


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm