Đăng ngày: 16/08/2013

      ​

Mã số Danh mục chương ( Các đơn vị cấp 1 thuộc TW quản lý) Cấp
001 Văn phòng Chủ tịch nước 1
002 Văn phòng Quốc hội 1
003 Toà án nhân dân tối cao 1
004 Viện kiểm sát Nhân dân tối cao 1
005 Văn phòng Chính phủ 1
008 Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 1
009 Bộ Công an 1
010 Bộ Quốc phòng 1
011 Bộ Ngoại giao 1
012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1
013 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1
014 Bộ Tư pháp 1
016 Bộ Công Thương 1
017 Bộ Khoa học và Công nghệ 1
018 Bộ Tài chính 1
019 Bộ Xây dựng 1
021 Bộ Giao thông - Vận tải 1
022 Bộ Giáo dục và Đào tạo 1
023 Bộ Y tế 1
024 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 1
025 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 1
026 Bộ Tài nguyên và Môi trường 1
027 Bộ Thông tin và Truyền thông 1
035 Bộ Nội vụ 1
036 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1
037 Thanh tra Chính phủ 1
038 Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1
039 Kiểm toán Nhà nước 1
040 Đài tiếng nói Việt Nam 1
041 Đài truyền hình Việt Nam 1
042 Thông tấn xã Việt Nam 1
044 Đại học Quốc gia Hà Nội 1
045 Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam 1
046 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 1
048 Hội đồng Liên minh các hợp tác xã Việt Nam 1
049 Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh 1
050 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 1
083 Uỷ ban Dân tộc 1
088 Uỷ ban sông Mê Kông 1
100 Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 1
104 Ban Chỉ đạo quốc gia công nghệ thông tin 1
105 Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp 1
107 Liên hiệp các tổ chức hoà bình và hữu nghị 1
109 Văn phòng Trung ương Đảng 1
110 Uỷ ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam 1
111 Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 1
112 Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 1
113 Hội Nông dân Việt Nam 1
114 Hội Cựu chiến binh Việt Nam 1
115 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1
119 Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam 1
120 Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam 1
121 Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 1
122 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 1
123 Tập đoàn Điện lực Việt Nam 1
124 Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam 1
125 Tập đoàn Hoá chất Việt Nam 1
126 Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam 1
127 Tổng công ty Thép Việt Nam 1
128 Tổng công ty Giấy Việt Nam 1
129 Tập đoàn Dệt May Việt Nam 1
130 Tổng công ty Cà phê Việt Nam 1
131 Tổng công ty Lương thực miền Bắc 1
132 Tổng công ty Lương thực miền Nam 1
133 Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 1
134 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 1
135 Tổng công ty Hàng không Việt Nam 1
136 Tổng công ty Xăng dầu 1
137 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 1
138 Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 1
139 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 1
140 Ngân hàng Công thương Việt Nam 1
141 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 1
142 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 1
143 Ngân hàng chính sách xã hội 1
144 Ngân hàng nhà đồng bằng sông Cửu Long 1
145 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 1
146 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 1
151 Các đơn vị kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt nam 1
152 Các đơn vị kinh tế liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài 1
153 Các đơn vị kinh tế Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài 1
154 Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh 1
158 Kinh tế hỗn hợp có vốn tham gia của Nhà nước 1
160 Các quan hệ khác của ngân sách 1
161 Nhà thầu chính ngoài nước 1
162 Nhà thầu phụ ngoài nước 1
165 Tổng công ty Điện tử và tin học 1
167 Tổng công ty Da giầy Việt nam 1
168 Tổng công ty Nhựa Việt nam 1
169 Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt nam 1
170 Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị 1
171 Tổng công ty Mía đường I 1
172 Tổng công ty Mía đường II 1
173 Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm - Bảo Việt (Tập đoàn Bảo Việt) 1
174 Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 1
175 Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 1
176 Các công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên 1
180 Ban Quản lý Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam 1
181 Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc 1
182 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam 1
183 Liên hiệp (Uỷ ban toàn quốc liên hiệp) các hội văn học nghệ thuật Việt Nam 1
184 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 1
185 Hội Nhà văn Việt Nam 1
186 Hội Nhà báo Việt Nam 1
187 Hội Luật gia Việt Nam 1
188 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 1
189 Hội Sinh viên Việt Nam 1
190 Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 1
191 Hội Nhạc sĩ Việt Nam 1
192 Hội Điện ảnh Việt Nam 1
193 Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam 1
194 Hội Kiến trúc sư Việt Nam 1
195 Hội Mỹ thuật Việt Nam 1
196 Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam 1
197 Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 1
198 Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam 1
199 Hội Người cao tuổi Việt Nam 1
200 Hội Người mù Việt Nam 1
201 Hội Đông y Việt Nam 1
202 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam 1
203 Tổng hội y học Việt Nam 1
204 Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam 1
205 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam 1
206 Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam 1
207 Hội Khuyến học Việt Nam 1
299 Chuong khong ton tai 2
399 Các đơn vị khác 1
402 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2
405 Văn phòng Uỷ ban nhân dân 2
411 Sở Ngoại vụ 2
412 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2
413 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2
414 Sở Tư pháp 2
416 Sở Công Thương 2
417 Sở Khoa học và Công nghệ 2
418 Sở Tài chính 2
419 Sở Xây dựng 2
421 Sở Giao thông - Vận tải 2
422 Sở Giáo dục và Đào tạo 2
423 Sở Y tế 2
424 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2
425 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 2
426 Sở Tài nguyên và Môi trường 2
427 Sở Thông tin và Truyền thông 2
435 Sở Nội vụ 2
437 Thanh tra tỉnh 2
439 Sở Quy hoạch - Kiến trúc 2
440 Đài phát thanh 2
441 Đài truyền hình 2
448 Hội đồng Liên minh các hợp tác xã Việt Nam 2
483 Ban Dân tộc 2
505 Ban quản lý khu công nghiệp 2
509 Văn phòng Tỉnh uỷ 2
510 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 2
511 Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 2
512 Hội Liên hiệp phụ nữ Tỉnh 2
513 Hội Nông dân Tỉnh 2
514 Hội Cựu chiến binh Tỉnh 2
515 Liên đoàn lao động Tỉnh 2
516 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 2
517 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 2
518 Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật 2
519 Hội Nhà văn 2
520 Hội Nhà báo 2
521 Hội Luật gia 2
522 Hội Chữ thập đỏ 2
523 Hội Sinh viên 2
524 Hội Văn nghệ dân gian 2
525 Hội Nhạc sĩ 2
526 Hội Điện ảnh 2
527 Hội Nghệ sĩ múa 2
528 Hội Kiến trúc sư 2
529 Hội Mỹ thuật 2
530 Hội Nghệ sĩ sân khấu 2
531 Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số 2
532 Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh 2
533 Hội Người cao tuổi 2
534 Hội Người mù 2
535 Hội Đông y 2
536 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 2
537 Hội Cựu thanh niên xung phong 2
538 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 2
539 Hội Khuyến học 2
552 Các đơn vị kinh tế liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài 2
553 Các đơn vị kinh tế có vốn đầu tư  ra nước ngoài 2
554 Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh 2
555 Kinh tế tư nhân 2
556 Kinh tế tập thể 2
557 Kinh tế cá thể 2
558 Kinh tế hỗn hợp có vốn tham gia của nhà nước 2
560 Các quan hệ khác của ngân sách 2
561 Nhà thầu chính ngoài nước 2
562 Nhà thầu phụ ngoài nước 2
563 Các Tổng công ty địa phương quản lý 2
564 Các công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên 2
599 Các đơn vị khác 2
605 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 3
612 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3
614 Phòng Tư pháp 3
616 Phòng Công Thương 3
618 Phòng Tài chính - Kế hoạch 3
619 Phòng Quản lý đô thị 3
620 Phòng Kinh tế 3
622 Phòng Giáo dục và Đào tạo 3
623 Phòng Y tế 3
624 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 3
625 Phòng Văn hoá và Thông tin 3
626 Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
635 Phòng Nội vụ 3
637 Thanh tra huyện 3
639 Thanh tra xây dựng huyện 3
640 Đài phát thanh 3
648 Bệnh viện huyện 3
683 Phòng Dân tộc 3
699 Chuong khong ton tai 3
709 Huyện uỷ 3
710 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện 3
711 Huyện Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 3
712 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 3
713 Hội Nông dân huyện 3
714 Hội Cựu chiến binh huyện 3
715 Liên đoàn Lao động huyện 3
716 Liên minh hợp tác xã 3
717 Hội Chữ thập đỏ 3
718 Hội Người cao tuổi 3
719 Hội Người mù 3
720 Hội Đông y 3
721 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 3
722 Hội Cựu thanh niên xung phong 3
723 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 3
724 Hội Khuyến học 3
754 Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh 3
755 Kinh tế tư nhân 3
756 Kinh tế tập thể 3
757 Kinh tế cá thể 3
758 Kinh tế hỗn hợp có vốn tham gia của Nhà nước 3
760 Các quan hệ khác của ngân sách 3
799 Các đơn vị khác 3
802 Văn phòng Hội đồng nhân dân 4
805 Văn phòng Uỷ ban nhân dân 4
809 Ban công an 4
810 Ban quân sự 4
811 Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã 4
812 Hội Liên hiệp phụ nữ xã 4
813 Hội Nông dân xã 4
814 Hội Cựu chiến binh xã 4
818 Tài chính xã 4
819 Đảng uỷ xã 4
820 Uỷ ban mặt trận Tổ quốc xã 4
822 Trường Mầm non, nhà trẻ 4
823 Trạm Y tế xã 4
824 Hội Chữ thập đỏ 4
825 Hội Người cao tuổi 4
826 Hội Khuyến học 4
839 Thanh tra xây dựng xã 4
854 Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh 4
855 Kinh tế tư nhân 4
856 Kinh tế tập thể 4
857 Kinh tế cá thể 4
860 Các quan hệ khác của ngân sách 4
912 test 4
989 Các đơn vị khác 4

​ 

Tải file tại đây

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm