Tên phòng 
​: Văn phòng Sở
​Điện thoại ​​ :​ ​​​0255.3712521​
Chánh Văn phòng ​: Phan Văn Đáng
P.Chánh Văn ph​òng ​: Phạm Hồng Lực
P.Chánh Văn ph​òng ​Phạm Thị Minh Phương
n phòng  ​: ​Quản lý Ngân sách
Điện thoại  ​: ​0255.3820422
Trưởng phòng ​: Phạm Hữu Thịnh
​P.Trưởng phòng  Nguyễn Đức Thanh Duy


Tên phòng​​ ​: ​Tài chính - Hành ​chính​ ​​sự nghiệp
Điện thoại  ​: 0255.3822285
Trưởng phòng  ​: Nguyễn Minh Dũng​
P.Trưởng phòng ​: ​Trần Thị Chiều​​​​
P.Trưởng phòng ​: ​Phạm Thị Thu Hường​


Tên phòng ​: ​Quản lý giá và Công sản
Điện thoại  ​: ​0255.3820424
​​Trưởng phòng   ​: ​Phạm Thị Lan Anh
P.Trưởng phòng  ​:
​P.Trưởng phòng ​ :​

​:
Tên phòng  ​: Thanh tra Sở
Điện thoại  :​ ​0255.3822281
Chánh Thanh tr ​: Nguyễn Anh Nam
P.Chánh Thanh tra ​: Nguyễn Xuân Ba
P.Chánh Thanh tra : ​Nguyễn Tấn Vũ
Tên phòng ​: ​Tài chính Doanh nghiệp
Điện thoại ​: ​0255.3821553
Trưởng phòng  ​: Đỗ Hữu Luận
​:
​:
Tên phòng ​: Tài chính ​Đầu tư
Điện thoại ​: ​0255.3829452
Trưởng phòng  :​ Phan Đình Trung​
P.Trưởng phòng   ​: Phan Thị Kiều Thu
P.Trưởng phòng   ​: Đặng Thị Tươi​
​P.Trưởng phòng   ​:
Tên phòng  ​: ​Tin học và Thống kê
Điện thoại  :​ ​0255.3817820
Trưởng phòng 
​:
P.Trưởng phòng Nguyễn Hoàng Quốc Uy