TIN VẮN:
Hiển thị tin theo nhóm (home)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP​ ngày 09/5/2019 quyết định tăng mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng/tháng. ​

Hiển thị tin theo nhóm (home)
Ngày 15/3/2019, Chủtịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1186/UBND-KT về việc thoái vốn nhà nướctại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.​
Hiển thị tin theo nhóm (home)
Chiều ngày 19/4/2019, Hội Cựu chiến binh Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ II giai đoạn 2014 - 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2024.​ 

Hiển thị tin theo nhóm (home)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.​ Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/11/2018.

LIÊN KẾT WEB