Giới thiệu

Bộ máy tổ chức

Chuyên mục

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Quản lý nhà nước

Công khai chế độ, chính sách

Giải quyết khiếu nại,tố cáo

Hệ thống văn bản

Tài liệu HĐND

Bí thư huyện đối thoại với dân

Văn bản mới
Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3372365
Đang online: 12
Đăng ngày: 12/01/2012; 1050lần đọc
Thực hiện Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính; Công văn số 511/UBND-KTTH ngày 04/03/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính và Công văn số 52/STC-ĐT ngày 06/01/2012 của Sở Tài chính về việc báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 thuộc nguồn vốn NSNN hàng năm theo Thông tư 210/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, UBND huyện Sơn Hà có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổng hợp, đối chiếu với KBNN về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 (tất cả các nguồn vốn) và lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách năm 2011 gửi về Sở Tài chính theo đúng thời gian quy định.
2. Các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn (có giao vốn đầu tư XDCB năm 2011) có trách nhiệm đối chiếu với KBNN về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 của đơn vị mình và lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách năm 2011 gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp.
(Nội dung và biểu mẫu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 210/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, tải về tại địa chỉ http://www.sonha-quangngai.gov.vn).

Xem nội dung văn bản và các biểu mẫu tại đây
TL

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
  

Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên - huyện Sơn Hà cần tuyển chọn 04 vị trí Tư vấn cá nhân làm việc trong BQLDA huyện. 

 

   

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà thông báo Danh sách lãnh đạo UBND huyện Sơn Hà trực Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, cụ thế (Xem file đính kèm)

 

   

Hướng dẫn lịch thời vụ, cơ cấu giống một số cây trồng chính và một số giải pháp sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015

(Chi tiết xem File đính kèm)


 

   
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị , UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2015 gửi về Phòng TCKH trước ngày 07/7/2014.
Chi tiết xem tại đây​

 

   

​Lịch tiếp dân định kỳ năm 2014 của UBND huyện Sơn Hà

(Xem chi tiết tại đây)

 

   

Điện thoại miễn phí đường dây nóng để tiếp nhận thông tin liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam: 18001771 

Đề nghị các tổ chức, nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến các tư liệu, hiện vật về chủ quyền biển, đảo theo số điện thoại trên.

 

Lịch vạn sự


Bản quyền © 2012 thuộc UBND HUYỆN SƠN HÀ TỈNH QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phùng Tô Long - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Sơn Hà
Điện thoại : 055 3864269 - Fax: 055 3864385 - Email: sonha@quangngai.gov.vn