Tin tức sự kiện

Thủ tục hành chính

Lễ tân ngoại giao

Công tác lãnh sự

Hợp tác quốc tế

Người VN ở nước ngoài

Báo chí, thông tin đối ngoại

Biên giới, biển đảo

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

Hỏi đáp

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 760400
Đang online: 5
THỦ TỤC CẤP PHÉP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (HNHTQT)
Thẩm quyền giải quyết Sở Ngoại vụ
Lĩnh vực Hành chính
Trình tự thực hiện

            - Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc Bộ phận Văn thư của Sở Ngoại vụ.

- Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc Bộ phận chuyên môn thẩm tra nội dung và tính pháp lý các loại văn bản, giấy tờ cần có trong​ hồ sơ theo quy định trước khi tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không phù hợp theo quy định thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Tổ Tiếp nhận và trả kết quả hoặc Bộ phận văn thư, Sở Ngoại vụ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 

- 01 bộ, đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Ngoại vụ.

- 02 bộ, đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

- 03 bộ, đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

(Thẩm quyền giải quyết quy định tại Điều 3 Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam)

- Tờ trình về việc xin phép tổ chức HNHTQT (kèm theo đề án hoặc kế hoạch tổ chức). Đề án hoặc kế hoạch phải nêu rõ:

+ Mục đích, lý do tổ chức;

+ Thời gian, địa điểm tổ chức; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);

+ Hình thức và công nghệ tổ chức (tập trung 1 địa điểm hoặc hội nghị, hội thảo trực tuyến với nhiều đầu cầu);

+ Nội dung, chương trình làm việc (kèm theo tài liệu sử dụng tại hội nghị, hội thảo như: tài liệu phát cho đại biểu, tài liệu trình chiếu và hình ảnh minh họa, các báo cáo, bài tham luận và tài liệu khác có liên quan);

+ Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan Việt Nam, cơ quan nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có);

+ Thành phần đại biểu tham dự: số lượng và cơ cấu đại biểu Việt Nam, đại biểu có quốc tịch nước ngoài;

+ Nguồn kinh phí (trường hợp HNHTQT do tổ chức nước ngoài tổ chức thì không cần làm rõ nguồn kinh phí).

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, địa phương liên quan (nếu có). Đối với HNHTQT thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao (Mục này không áp dụng đối với HNHTQT do tổ chức nước ngoài tổ chức);

- Văn bản thẩm định nội dung và các hoạt động liên quan đến HNHTQT của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động tại Việt Nam cho tổ chức nước ngoài (đối với HNHTQT do tổ chức nước ngoài tổ chức). 

Thời hạn giải quyết

- Không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Ngoại vụ. Trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 10 (mười) ngày làm việc.

- Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ làm thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 10 (mười) ngày làm việc. Căn cứ hồ sơ trình của Sở Ngoại vụ, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Sở Ngoại vụ nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Ngoại vụ làm thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng. Trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 10 (mười) ngày làm việc. Thời hạn trình Thủ tướng thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4, Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Theo mẫu số 1mẫu số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đính kèm

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Căn cứ pháp lý

​    - Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ​ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

    - ​Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh;

 - Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngã​i.

Văn bản đính kèm
Thông tin cần biết
   

Học bổng Mexico

Bộ Ngoại giao Mexico phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế Mexico (AMEXCID) tổ chức “chương trình học bổng chính phủ Mexico dành cho học sinh quốc tế 2018” gồm các khóa học: Khóa học Đại học/Sau Đại học từ xa (02 – 03 năm); Nghiên cứu (tối đa 12 tháng, tối thiểu 01 tháng); Khóa học ngành nghề chuyên sâu (01 năm); Khóa Thạc sỹ (02 năm); Khóa Tiến sỹ (03-04 năm).

Đối tượng tham gia học bổng là công dân Việt Nam, tốt nghiệp Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ tùy theo yêu cầu của từng chương trình cụ thể; học bằng tiếng Tây Ban Nha. Chính phủ Mexico cấp học bổng gồm: học phí, bảo hiểm, sinh hoạt phí hàng tháng,…theo từng trường hợp cụ thể.

Thông tin chi tiết về khóa học, quy trình đăng ký và tiêu chí xét duyệt học bổng xin tham khảo tại địa chỉ:

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785​

 

 

 

  

Theo Thông báo của Cục Lãnh sự, Tổng đài điện thoại hỗ trợ công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài tại số máy +84 4 62 844 844 đã chính thức hoạt động từ ngày 02/​02/2015, thay thế số máy 0918370497.

Được xây dựng với sự phối hợp của Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel, Tổng đài  hoạt động 24/24h để giải đáp thông tin và tiếp nhận phản ánh liên quan đến công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài. Trường hợp các nội dung gọi đến có tính chất phức tạp, điện thoại viên tổng đài sẽ nối máy trực tiếp cho cán bộ trực bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự để xử lý.

Việc thiết lập và đưa vào hoạt động Tổng đài này thể hiện quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Ngoại giao nói riêng trong việc nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Năng lực của tổng đài hiện có thể đáp ứng trên 1500 cuộc gọi một ngày và có thể mở rộng trong thời gian ngắn khi lưu lượng cuộc gọi đến tổng đài tăng mạnh. 

 

Phim tư liệu
Khám phá đảo Lý Sơn Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào. Ý kiến của bạn:

  Đẹp
  Xấu
  Bình thường

Bản quyền © 2013 thuộc Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Huỳnh Thị Ánh Sương - Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi -
Điện thoại: 055. 3712300 - 3711720 - 3607464.
Địa chỉ: 39 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi.