Giới thiệu chung

Phòng ban

Hệ thống văn bản

Lịch công tác

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2993112
Đang online: 5
Hệ thống văn bản
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 22 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 176/KLTT-SKHĐT 12/02/2019 Kết luận thanh tra Việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng đất của dự án Trung tâm thương mại tổng hợp do Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Việt Trung làm chủ đầu tư
2 07/QĐ-SKHĐT 14/01/2019 Quyết định về việc phân công Công chức tiếp công dân thường xuyên năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
3 50/KLTT-SKHĐT 22/10/2018 Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với 03 dự án huyện Tư Nghĩa
4 31/KLTT-SKHĐT 17/07/2018 Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng đối với 05 dự án tại huyện Trà Bồng
5 744/KL-SKHĐT 25/05/2018 Kết luận kiểm tra về việc thực hiện đấu thầu tại Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Ngãi
6 188/QĐ-SKHĐT 13/12/2017 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
7 13/QĐ-SKHĐT 06/02/2017 Quyết định về việc phân công công chức tiếp công dân thường xuyên năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
8 08/TB-SKHĐT 06/02/2017 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng năm 2017 của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi
9 1115/KLTT-SKHĐT 01/09/2015 Kết luận thanh tra công tác quản lý và thực hiện 04 Dự án: Đường Thanh An - Thác Trắng; Đường Hóc Nhiêu - Ruộng Gò; Làm mới tuyến Suối Tía thôn 3 xã Long Hiệp (giai đoạn 1); Kênh mương nội đồng Ruộng Thủ, huyện Minh Long
10 1430/KLKT-SKHĐT 20/12/2013 Kết luận kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
11 1392/KLKT-SKHĐT 10/12/2013 Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Đăng ký doanh nghiệp sau đăng ký thành lập và thự hiện các nội dung dự án đầu tư sau đăng ký đầu tư
12 1063/KLKT-SKHĐT 07/10/2013 Kết luận kiểm tra việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2012 và 2013 đối với nguồn vốn được phân cấp cho các huyện, thành phố tại các Quyết định số: 259/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 và 304/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh
13 66/QĐ-SKHĐT 03/10/2013 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
14 1401/QĐ-UBND 30/09/2013 Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi
15 20/2013/QĐ-UBND 07/05/2013 Ban hành một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi
16 338/QĐ-UBND 12/03/2013 Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua năm 2012
17 426/QĐ-UBND 23/03/2012 Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2011
18 04/QĐ-SKHĐT 12/01/2012 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011
19 07/2011/QĐ-UBND 07/03/2011 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
20 102/2007/NĐ-CP 14/06/2007 Nghị định Quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ
Trang 1/2 1 2 > >> 
Phim tư liệu
Quảng Ngãi - Tiềm năng và Triển vọng (tiếng Anh)

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi.
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Mỹ Ái - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 96 Nguyễn Nghiêm - TP. Quảng Ngãi